Životopis

Pocházím z Ostravy – Nové Bělé. Po absolvování Gymnázia v Ostravě – Hrabůvce v roce 1984, jsem začala studovat sociálně-právní školu v Ostravě – Porubě, odkud jsem po roce byla přijata na Právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Universita). Vzhledem ke studijním výsledkům mi byl udělen už při absolutoriu titul doktora práv.   V říjnu 1989 jsem nastoupila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Bruntále, v prosinci 1991 jsem složila justiční zkoušky. Do konce roku 1997 jsem byla soudkyní u Okresního soudu v Bruntále.

Od 1.1.1998 jsem advokátkou.

Právní služby poskytuji zejména v oblasti občanského a trestního práva.

Mám čisté lustrační osvědčení a jsem celoživotně bezpartijní.