Ceník

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty (Vyhláška č. 177/1996 Sb.):

1.do 500 Kč300 Kč,
2.přes 500 Kč do 1000 Kč500 Kč,
3.přes 1000 Kč do 5000 Kč1000 Kč,
4.přes 5000 Kč do 10000 Kč1500 Kč,
5.přes 10000 Kč do 200000 Kč1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,
6.přes 200000 Kč do 10000000 Kč9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,
7.přes 10000000 Kč48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč.

Odkaz na vyhlášku č. 177/1996 Sb., která upravuje advokátní tarif – zde

V případě náročných kauz – individuální dohoda o odměně.