Sci-fi

Zvědavec uzavřel dohodu s Šivou

Zvědavec diskutuje s Šivou o drogách

Zvědavec se ptá Šivy na převtělování

Zvědavec si stěžuje Šivovi

Jak na nebi, tak na zemi


Zvědavec uzavřel dohodu s Šivou

Š: Všechno nejlepší

Z: Děkuji. Mohl jsem odsud odejít v roce 2008, tuto možnost jsem promeškal, další přirozená bude až za dlouho, kdy u mne nastane Uran konjunkce Uran a to mi bude 84 let. Mé přání je vám známé, já se už tady vrátit nechci nikdy a vy to víte. Dnes je pro mne významný den, v Rusku jsem se dožil přesně takového věku, nemám tedy v čem dál pokračovat a mohu žít život nový. Všechny dluhy jsem poplatil pokud, ještě někde nějaký je, nechť mi je odpuštěn, jako já odpouštím všechny své dluhy ostatním.

Š: Co budeš dělat dál? Máš úplnou svobodu, můžeš si dělat co chceš, stejně štěstím neoplýváš ...

Z: Při poslední kineziologii jsem si vzpomněl, že mé přání bylo mít v příštím životě plnou svobodu. Nikdo mi nemůže říci co musím dělat, dělám jen to co chci já. Chtěl to Saburov ve vězení před zastřelením.

Š: Ano, bylo to tvé přání a je ti plněno občas i proti tvé vůli. Jiná přání se ti neplní, protože by se to základní tím již dál plnit nedalo. Zato se na nás často zlobíš.

Z: Vydržím to tady tak, jak to je.

Š: Jsi pasivní a je to pro lidstvo škoda.

Z: Pro lidi? Co chtějí lidé? Vraždí se po tisíciletí a kdo jim přinese užitek, pomoc, toho „za odměnu“ také zabijí. Byl jsem ochoten přijmout všechny chyby z mých posledních životů. Pokud jsem zde ale 3 500 let trpěl z důvodu odstranění jednoho blázna, tak už nikoho odstraňovat nebudu. Pomohl jsem 3 miliónů lidí, abych trpěl za sundání jednoho neschopného idiota z vlády. Když je to takový hřích, tak ať dál vládnou neschopní hlupáci.

Š: Myslíš svůj život v Egyptě? Ten byl ale nadmíru úspěšný, přinesl jsi blahobyt pro všechen lid, je to zlatý věk starověku a v mnohém díky tobě.

Z: Ano a díky 15 letům mé vlády mne dal po smrti Hatšepsut Thutmose III utopit a má hrobka T 67 je dnes zdevastována. No aspoň ale nějaká je, jindy nebylo ani to, že ...

Š: Díky takovým jako jsi ty, ale život pro lidi je snesitelný, bez vašich obětí by život zanikl.

Z: A proč by měl takový život pokračovat? Pro koho je to dobré? Lidem lžete, máte je za laboratorní krysy, a kdo pozná jiné dimenze a mluví o nich nahlas, tak je tady zavřou do blázinců. Každý kdo poznal pravdu, tak mlčí. Sv. Terezie napsala „Vnitřní hrad“ tak, aby blb nepochopil a zasvěcenec věděl, co mu říká. Ani po staletích to tady nejde jinak. Nevidím nic dobrého na takovém životě pro duše dobré. Měla by se jim sdělit pravda a měli by mít právo odejít do harmonických forem. Ať si tady padlí andělé užijí negaci sami se sebou. Těl budou mít dost.

Š: Uzavřel jsi se, nechceš s lidmi příliš komunikovat a tak své pozitivní duše z dob minulých neodhalíš. Měl bys své duchovní DNA zveřejnit.

Z: K čemu to bude? Pokud se ujmu veřejně moci, dopadnu jako vždy, jako končíme všichni a kdo mi dá záruku, že to bude naposled? Zradili jste Petru, ta už s nikým z jiných duchovních dimenzí nechce mít nic společného, nepřevádí už násilím zabité, nechodí za mnou astrálně, protože to co nás obklopuje je stejná svoloč, jako tady v hmotných tělech. Málem jste dovolili, že ji zabili partnera.

Š: Ona ale všechny útoky zvládla, vedla si i díky tobě znamenitě.

Z: A kdo je zvědavý na vaše neustále útoky? Za co to máme? Že pomáháme lidem? To vám vadí? No tak nebudeme dělat nic a budeme OK.

Š: Já přece na vás neútočil.

Z: Nijak jsi ale nezabránil, aby jiní tak činili. Je strašné pokud mi řekne duše Hatšepsovet, že lituje že se zase narodila, i když nemusela, život je stále stejně nespravedlivý, její přání je stejné jako moje.

Š: Co tedy budete dělat dál?

Z: No určitě se nebudu veřejně ucházet jen tak o politickou moc, aby mne zase dostali. Já to udělám jen za předpokladu, že to bude naposled a někdo z vás mi to bude garantovat. Jsem ochoten se spojit se svými bratry, ale jen tak, že mne už poznají samí podle ohnivého trigonu. Poskytnu svoji duchovní DNA a uvidím. Fakt, že nesmím užívat žádné drogy ani alkohol mi celý život vůbec nevadí. Kdo lítá do jiných dimenzí musí být silný ve svém těle a nedovolit negaci jej napadnout. Mne nikdo nezničí, mohu jen sám sebe a k tomu se nechystám. Budiž tedy, nechť všichni spravedliví bratři vědí, že se na levou cestu nikdy nevydám, poskytuji tímto své DNA.

Duchovní DNA

Zvědavec diskutuje s Šivou o drogách

Z: Chtěl jsem se zeptat, měkké i tvrdé drogy jsou zakázány, alkohol není, ale je u nás snaha o legalizaci konopí, dočetl jsem se, že se drogy používaly i ve starém Egyptě, když zasvěcovali faraóna, proč by nemohly k duchovnímu růstu pomáhat i dnes?

Š: To je sice pravda, ale koho a kým bys chtěl zasvěcovat?

Z: No to je přece jasné, nechal bych vyhnat hadí sílu, kterou má každý svinutou 3 x u kostrče nahoru po páteři, tím by došlo k aktivizaci všech bodů, které mají lidé latentní, tak jak to dělali v pyramidách a chrámech kněží.

Š: Co by to podle tebe lidem přineslo? Neuvažoval jsi nad tím, proč už doba faraónů není?

Z: No Egypt zanikl jako jiné civilizace, já myslím, že byli mnohem dál, než my. Tím, že ovládali pomocí magnetů zemskou přitažlivost, mohli stavět, co se jim zachtělo a měli to velmi brzy, uměli ve svých chrámech aktivovat astrální tělo, dostávali se tak za života už do jiných dimenzí a zase se mohli vrátit, znali tajemství života, my ne. Já si myslím, že vhodným užitím drogy by se mohla vrátit lidem tato schopnost a mohli bychom se tak dostat na úroveň Egypťanů, které tak obdivuji.

Š: To byste se asi dostat mohli, Egypt ale zanikl a byl k tomu nějaký důvod. Neuvažoval jsi proč zanikl, když byli mnohem vyspělejší, než jste dnes vy?

Z: Četl jsem, že je zničila černá magie.

Š: Ano Egypt zničila magie, pokud se bavíme o materiálním pojetí Egypta, jeho vlivu jako říše na tomto světě, tedy třetí dimenzi. Není černá, nebo bílá magie. Je jen magie. Pokud jednomu pomáháš, automaticky tím jinému škodíš.

Z: Magie je fakticky co? Jak to že není bílá, nebo černá? Tady se to takto rozděluje.

Š: Magie je ovlivňování vašeho světa – 3. dimenze pomocí jiných dimenzí - jemněhmotného světa. Vše je živé a co je živé není složeno jen z hmoty (atomu), jak ji znáte – tedy jádrem (proton a neutron) a obalem (elektron), v tom je vždy další tělo, energetické, které chrání energii, která je věčná, smrtí nezaniká a tu jde ovlivňovat magií. Hmotné tělo člověka je tedy ovládáno přes jeho jiná těla, o kterých nevědomí nemají ani potuchy. Ti co o tom nic neví, se tedy nejlépe ovlivňují. Co pro tebe neexistuje, tomu se nedokážeš bránit

Z: Mají na to nějak vliv drogy?

Š: Samozřejmě. Abys mohl plně ovládat své hmotné tělo, musíš být plně ve spojení s ostatními těly, astrální tělo se spontánně dostává u člověka z těla, jen když spíš. Pokud užiješ drogu, tak nervy, kterými jsou tato těla na sebe napojena, přestanou plnit svoji funkci, nejsi schopen už dál ovládat nejen hmotné tělo, ale i další části odletí do nízkého astrálu. Potom vidíš kde co, bílé myši je ještě to nejmilejší, co tě z jemněhmotného světa navštíví.

Z: Jednou se to ale přece zkusit může, já bych zase dal založit chrámy, kde by se lidem mohlo dokázat, že vůbec mají více těl, cvičil bych je a oni by konečně poznali, že tento svět je rozmanitý, že nic narozením nezačíná, smrtí nic nekončí. Že jde jen o přechod do jiné dimenze energie, která je věčná.

Š: To co jsi teď řekl, jsi zjistil tím, že jsi vytáhl svoji hadí sílu Kundalini?

Z: Ne, to ne.

Š: Tak proč chceš tady něco organizovat? Tento svět na to připraven není.

Z: Já nechci válku, kdyby lidé věděli, co je čeká tím, že zabijí někoho jiného, nikdy by to neudělali.

Š: K tomu nepotřebují vytahovat Kundalini, stačí, aby byli slušnými lidmi a protože nejsou, ještě by svých schopností zneužili. Magie je už tady i bez nich i tak dost.

Z: Kdo ji tady dělá? V celé zemi je plno lidí, zejména žen, co si říkají čarodějnice, dělají to tyto, pokud ne ony, tak kdo?

Š: Osoby co si nechají říkat čarodějnice, najdeš na každém rohu. Naštěstí to v naprosté většině pravé čarodějnice nejsou, ale podvodnice. Ten kdo takové věci opravdu umí, se nezahazuje 5 prsteny na jedné ruce, nenosí na krku arzenál talismanů, aby všichni věděli kdo je. Čím víc znaků vnějších, tím méně schopností. Pravé čarodějnice tu ale jsou a docela úspěšné, i muži nezahálejí.

Z: Jak poznám pravou čarodějnici, nebo mága?

Š: Říkal jsi, že se budeme bavit o drogách :D Dobře. Strom se po ovoci pozná. Pokud ti neřeknou tvoji minulost, věci, které víš jen ty, nebo si spíše myslíš, že to víš jen ty, tak z tvé budoucnosti nevědí vůbec nic, sdělit ji totiž je mnohem těžší. Co se týká objednání jakýchkoliv služeb, tak v tom ti vůbec radit nebudu. Už víš, proč skončil Egypt a já nemám za úkol tuto Zemi zničit, ale pokusit se ji zachránit.

Z: Šiva ale ničí zemi ... je to ničitel.

Š: Ničí jen to co je špatné, aby se mohlo vytvořit něco nového lepšího, pokud vše zůstane při starém, tak Země bude zničena.


Zvědavec se ptá Šivy na převtělování

Z: Velká část lidí ví, že tu není poprvé, velká část si to myslí a velká to zcela popírá a nechce o tom ani slyšet. Proč jste už nedali k tomu důkazy, aby to bylo jasné všem.

Š: Na svůj názor má každý z nich právo, nesmí se vnucovat informace, o které jiný nestojí. Co se týká důkazů, tak ty máš na každém kroku. Není století, ve kterém by konkrétní důkazy nebyly, ti co si vzpomněli, kde žili, přišli do těchto míst poprvé a znali věci, které by nikdy nemohli vědět, kdyby tam jejich duše už nebyla. Mnozí si navíc i přímo pamatují, kým byli. Máš tady znovu Hatšepsut, její dceru, starší sestru Thutmose, máš tady krále Artuše a další.

Z: Tak proč oni nevyjdou společně a neřeknou to? Ať dokáží, že teď žijí zde a kdysi byli tím, co říkáš ...

Š: Proč by to dělali? Mají svých starostí dost s tímto světem i tak, mají co dělat sami se sebou

Z: Ty je teď všechny znáš?

Š: Ano. Jsem v kontaktu se všemi, a nejen s nimi.

Z: Jak nyní žijí, kým jsou?

Š: Zrovna tito docela normálně, učí se žít v jiném postavení, než na které byli ve svých dobách zvyklí, je to pro ně tady velmi těžké.

Z: Proč tu jsou?

Š: Řeší si to, co nestihli, a mohu tě ujistit, že naprostá většina z nich tady není šťastná ani spokojená a dělají vše proto, aby tu byli naposled. Řeší si dluhy z dob minulých, jsou dosti zahleděni do sebe a zachraňovat se jim už tento svět moc nechce.

Z: To jsou na tom všichni tak? Zase jsou u vlády? Kde žijí?

Š: Učí se tu nejtěžší vládu, učí se ovládat plně sami sebe. Co se týká vládnutí, jaké máš na mysli ty, tak zrovna oni se na politické moci veřejně, tedy přímo, nepodílejí. Při narození to nechtěli, mají zájem spálit karmu, zaplatit dluhy a jít jinam.

Z: Jsou tu i jiní, co je známe z dějepisu?

Š: Co jste se učili tady nevím, je tady např. ruský car Nikolaj II i Rasputin, ti ale o své historii duše zrovna moc neví. U Rasputina je to obzvlášť komické, byl ve své době opravdu silně vybaven duchovními silami a asi tím, že ví, co mu to přineslo, o ně nyní nestál. Nepamatuje si, kým vším už byl, možná to přímo vylučuje. Je totiž katolík.

Z: K čemu je ale potom, že víš kým, kdo byl, když si to ani ten koho se to týká, nepamatují?

Š: To že si něco nepamatuješ, neznamená, že jsi úplně někdo jiný, než jsi už byl. Energie je v tobě stejná, hrozí ti např. stejné nebezpečí, jaké hrozilo v době minulé, jde to jen ve spirále, takže i nebezpečí je v jiné kvalitě. To se dá na takových lidech zkoumat. Oni jsou pro poznání velmi důležití, dělají vše spontánně, nevědomě a někdy je až směšné, že používají stejné zvyky, stejná slova jako v dobách v předchozím těle. Zrovna v jejich případě je lepší, že o tom pochybují, nebo spíše to asi vylučují. Nemohli by žít tak, jak si pro tento život zvolili. Pro lidi je to škoda, mohli by být vědomí mnohem aktivnější, ale pro ně je to asi tak lépe.

Z: Ty se s nimi nějak stýkáš?

Š: S těmi dvěma?

Z: No se všemi, které jsi jmenoval.

Š: Všichni vědí, že tu jsem já. Mám k nim různé vztahy. S nevědomými se komunikovat příliš nedá, každé slovo, kterému se neubráníš, jim může rozhodit jejich život. Kontaktuji se, pouze pokud jim hrozí nebezpečí.

Z: To je ale zásah do jejich osudu, to se přece nesmí. Ty jsi už nějak zasáhl do jejich životů?

Š: Ano. Jeden z nich mne vyloženě o to požádal, tak jsem zasáhnout směl. Já jen upozornil na nebezpečí, o kterém duše jednoho z nich sama věděla, prosila mne o pomoc, přes jeho ego nemohla dát signál vědomí, aby se chránil před chystaným útokem. Toto je často u lidí, kteří mozkem nedovolí, aby promluvila duše alespoň přes intuici.

Z: Je ti zato nějak teď vděčný? Jak se k tobě chová teď? Kdo to je?

Š: Ale no tak, já nic pro vděk nedělám, to by se tady nedalo dělat nic, není to podstatné. Navíc on měl na to jisté právo v dobách minulých jsem jistou věc ohledně něj nezvládl. Navíc duše cara Nikolaje i Rasputin jsou zase spolu, pomáhají si.

Z: jaké to je ovlivnit život jinému a ten to ani nedocení , někdy o tom ani neví?

Š: já tu jsem pro změnu podmínek pro život, který si už každý má žít sám, nechci a nemám přímo ovlivňovat život jednotlivcům.

Z: Tak k čemu je to, že se někdo doví, že už tady byl?

Š: Pokud je šťastný a spokojený se životem, tak k ničemu. Taková informace vždy výrazně naruší dosavadní život v daném těle, vracíš se do minulosti a to není vždy dobré. Pozitivní je to jen tehdy, když nechápeš, proč se ti nedaří, nejde ti život dle tvých představ. Chyba se opakuje z minulosti. Pokud ji zjistíš, můžeš ji napravit, jinak ne. Vracet se do minulosti jen ze zvědavosti je velmi nevhodné, ublíží ti to.

Z: Proč by mi mělo ublížit, že budu vědět,kým jsem byl třeba před 100 léty?

Š: Budeš vidět své chyby, co jsi vše v té době zavinil, budeš si muset odpouštět, budeš poznávat lidi z té doby dnes, začneš k nim mít stejný vztah, ale oni ne. Jim se city k tobě neobnoví, protože je ovlivňuje jejich mozek, málo kdo je tak citlivý, aby překonal prostředí ve kterém už je. V minulosti jste byli třeba v manželství, a dnes už být nemůžete. Velmi tím taková duše trpí. Dobré to není. Sám nic v tomto nedělej. Máte tady na to obor psychologie – kineziologii. Dobrý kineziolog tě odborně povede jen tam, kde je na to duše připravená.


Zvědavec si stěžuje Šivovi

Z: Jsem nespokojený s tím, jak se vůbec nic nelepší, i tento věk je plný zabíjení, znásilňování a krádeží, za poslední rok jsme zjistil, že i vy v jiných dimenzích nedodržujete zákony, podvádíte a tak platí pořád „Jak na nebi, tak na zemi“. Nevím, proč nás tu pořád posíláte, nevidím důvod, proč máme brát hmotná těla a nechat se tu zabíjet.

Š: Kdyby nebylo vás, tak by tento svět zanikl, udržujete život, vždy když si přišel na zem, tak se velmi změnil k lepšímu.

Z: A co já z toho mám? Který život si pamatuji, tak mne zavraždili, ani můj pomník na světě nenajdeš ...Nikdo z nás se tu už vracet nechce a vy všichni co tak obdivujete život, tak si jej sami jděte vyzkoušet, vejděte do hmotných těl a užijte si jej.

Š: Vztek, který v tobě je, tě oslabuje. Ano já vím, že to asi není lehké, ale astrálně jsi chráněn, víš, že ti Daniela řekla, že se k tobě ani nedostala. Už těch útoků bylo tolik, že byla postavena celková hradba. Z naší strany jsme více udělat nemohli.

Z: Zato vám děkuji, jen mne bolívá pravé ucho z pomluv - ze šípů, co nepřátelé vysílají. Kouř ze šalvěje ale velmi pomáhá. Stejně jsem na vás naštvaný, porušujete sami pravidla a od lidí byste chtěli, aby se zlepšovali ?

Š: Ty narážíš na Egypťana, kterého jsi nazval Thovt ...

Z: Ano. Chtěli jste ať si vzpomenu, jak se jmenuje, já to nedokázal, tak jsem si jej nazval po Bohu Thovtovi.

Š: Tato věc je pro Tebe bolestivá, Egypťan se na tebe těšil. Snesl se na zem kvůli Tobě. Bohužel přechod nezvládl.

Z: Tak za:

  1. udělal jsem vše co jste chtěli, aby mohl vstoupit do hmotného těla,
  2. Egypťan byl šťastný, že dostane hmotné tělo a bude se mnou,
  3. ten muž ve Francii už žít nechtěl, tvrdili jste, že výměna je po dohodě všech měl jsem právo vědět, kde je, i když se to nepovedlo a byl dlouho v kómatu, chtěl jsem mu pomoci

Š: Po vtělení si přece s jeho duší několikrát mluvil, chodila za nim i Petra, ta viděla, jak k výměně došlo, je pravdou že se to stalo až s významným datem události, která se po tobě žádala, nepovedlo se to.

Z: Já vám přece nevyčítám, že někdo po vstupu do těla jej nezvládl, jemu se nelíbila ani barva kůže, byl vždy opálený a stal se čistým bělochem, vím, že po probuzení si nepamatoval rodinu toho muže před ním, i když byl na to do vtělení připravován, nepoznal potom ani svého psa.

Š: Zvědavče vy lezete do jiných dimenzí, nezajímají vás strážci bran, která hlídají svá tajemství a divíte se, že je potom problém ...

Z: Aha, takže manipulovat i s námi, proto že bych věděl, že je to on a ne nějaké „náhodné“ seznámení, tak jste jej zcela ukryli, zameteno?

Š: On si to nepřál. Nechtěl, abys jej viděl v takovém stavu, byl tvým mistrem, a velmi tímto trpěl.

Z: Jo z počátku jo, ale nakonec chtěl a stejně jste to nedovolili. Prostě se mnou manipulujete a já chci, aby všichni, co to udělali, byli naházeni do hmotných těl, abyste si také užili radostí života :(. Bez zjištění jména a příjmení jej najít nejde. Vědět, ve který den dostal 39 letý muž ve Francii infarkt, opravdu nestačí ...

Š: Ano, můžeš to cítit jako podraz, byla mu ale předána tvoje energie a díky ní začal chodit.

Z: To vím, děkoval mi před Petru i Zdeničku. Podívej, jestli je mi pořád předstíráno, jak mí spojenci vždy vyplní mé přání, tak si jej prostě přeji vidět. Chci, aby mi sám řekl, že se se mnou stýkat nechce, aby mne vyhodil on, a ne vy. Je to mé výslovné přání, ať dnes vypadá jakkoliv.

Š: Nevyčítej co sis sám na sebe upletl. Řekl jsi, že je hlavním tvým přáním, aby ses již nemusel zde vracet. Máš splnit úkol a už jsi jej splnil ? Co bys udělal,kdybys jej našel v takovém stavu ? Chceš říci, že bys byl v klidu ? Nejezdil bys za nim ? Plnil by jsi tím svůj úkol ? Máš moc emocí a soucitu k jiným, nevydržel bys pohled na něj, zničilo by tě to. Byla ti zajištěna náhrada.

Z: Náhrady si nechte. :( Vše už budu mít brzy hotovo. Na bázi fyzické to přece dělat nemusím, k tomu musíte najít jiné. Potom už jej vidět chci.

Š: Ty ale nejsi sám, máš dost duší okolo sebe spřízněných

Z: Neříkám, že ne. Nejvíce mi pomáhá Petra, Egypťana hledala i potom co se s ní rozloučil. A víš, že se dostala k pravému Thovtovi?

Š: Ano a z každé věci dokážete udělat frašku ...

Z: Petra za ten trapas nemohla. Její duše je původem z Peru, nezná egyptské Bohy. Když se k němu dostala, měl zrovna na svoji počest nějaký ples. Ona po něm chtěla, ať si sundá masku, že u mne má moc pěkný obličej a proč mají maškarní s takovými maskami. On prý ji řekl, že to je jeho nos, ať si na něj sáhne. Byla z toho celá zmatená a ráno mi vyprávěla v mobilu, co se jí stalo a že mu ještě pořád sahala na šaty,které byly z materiálu, co tu nemáme, nějaký super jemný len. Když zjistila, že to není můj Egypťan, ale faktický Bůh, tak se strašně styděla. Požádal jsem ji, aby se koukla na Wikipedii, jestli mluvila fakt s nim a ona celá šťastná ječela svým sopránem, že i ty korálky měl na sobě. :D Chtít po Thovtovi, aby si sundal „masku“ byl fór, který mne fakt rozesmál. To už je sci–fi ze sci–fi. :D

Š: V tom je celý ten tvůj ansámbl unikátní. Když Tě andělé nazývají božský, tak, jim vynadáš, ať si nechají své poklony a vyslovíš jim nedůvěru ...

Z: Podívej se, na mé EGO nikomu skočit nenechám a radili m i opakovaně špatně, tedy od koho občas přiletěli, se raději neptám. Držím se hesla „Důvěřuj, ale prověřuj“.

Š: Jsi tady pro změnu systému, po stránce materiální jsi zajištěn, bydlíš, kde jsi chtěl.

Z: To ano, a za to vám děkuji. Škoda, že jste mi vzali mého ochránce, před rokem mi s Egypťanem bylo lépe. Bil mne do zad, když mi hrozilo nebezpečí. Jen ty muškáty mi po něm zbyly, kde sedával, ty v zimě nezahynuly.

Š: Tvůj úkol je ale zlepšit svět a jsem rád, že si už nic nevyčítáš, ani Rusko, ani Egypt, ani další zkušenosti.

Z: Já vím co jsem zavinil v Egyptě, táhlo se to potom dlouho. Nejhorší bylo, když jsem vše zlehčoval a prohlásil, že jedinec nemůže zavinit zničení celé civilizace jen tím, že je pasivní. To mrtvé ticho všech bylo strašnou odpovědí. Výčitky svědomí a tresty, které jsem si naložil, už stačily, už chci domů. Dám vám brzy k dispozici možnosti vývoje i rozbor situace. Až budeme zase spolu, tak ti vše povím.


Jak na nebi, tak na zemi

Šivo chtěl jsi, abych poznal svět lidí na vlastní kůži a zjistil, proč se jejich život nelepší, a co dělat, aby byl spravedlivý.

Dobrá tedy, ale mnohé se Ti líbit nebude.

„Svět není spravedlivý, protože se porušují základní zákony života. Vše je způsobeno tím, že lidé neví z čeho se skládají znají jen svoji slupku (materiální tělo) neví proč se narodili zrovna do takové situace, rodiny a co je jejich posláním. Vzali jste jim vše, co je spojovalo se zdrojem. Ti co napojeni jsou, nemohou svoji práci dělat, protože negativní síly by je po stránce hmotné zlikvidovaly. Pokud nechceme mít další svaté, kteří byli bezdůvodně umučeni, musí se vše dělat z gruntu tedy i nahoře.

  1. následek za činy předchozí přichází pro člověka příliš pozdě, neví, že tento následek je absolutní a čím dále je od zdroje, tím časově přichází později. Mystikové za chyby platí hned, ti co mají ucpána všechna spojení s jemně hmotným světem mnohem později, zato jsou fatálně posláni zase na startovací metu. >>> toto je nesprávné, protože oni toto cítí jako křivdu, nechápou, proč mají trpět, protože o svých vinách netuší. Tímto zde funguje nekonečné kolo osudu, ze kterého nedokážou vystoupit, křivdy plodí další křivdy, a to i u těch, kteří se popravdě ptají. Není z vaší strany jasně odpovězeno. Nemůžete v dnešní době čekat, kdy je zde každý gramotný, že pouhé zjevení některého z archandělů bude začátkem obrody světa, víry ve vás, protože vnější církve totálně pošlapaly duchovní základ, na kterém mají stát. Farář jsou mnohdy perverzní pedofilové, hamižní a slušný člověk se od nich odvrací.
  2. je porušen základní sjednocující zákon tohoto bipolárního světa, a to zákon lásky, která má být podle vašich předpokladů jediným sjednocujícím prvkem protikladů. Lidé milující jsou trápeni bezcitnými entitami, nižší inteligence je ničí svoji brutalitou, protože 4. srdeční čakru mají uzavřenou >>> musí se najít systém, kdy se lidé zde na zemi naučí soucítit s ostatními, naučí se spolupracovat a vrátí se původní myšlenka této třetí dimenze 3 D – poznání na základě vzájemné spolupráce, zásady zachování života svého a všech ostatních.

A jak toho na zemi dosáhnout?

Lidé jsou uspořádáni v politických systémech, kterým většinou říkají demokracie – vláda lidu, přestože se fakticky tento pojem nikde nenaplňuje.

Moc mají rozdělenou na 3 složky, které mají pracovat samostatně a jen si vzájemně vytvářet pro sebe podmínky, bohužel ale toto nefunguje, není zajištěna faktická rovnost lidí před zákonem.

JUSTICE

Po stránce hmotné je zatím nutná, Lidé jsou zatím na velmi nízké úrovni, nejsou schopni řešit své spory mezi sebou sami a je dále nutná k zajištění separace těch, co jsou pro jiné nebezpeční.

Tato sféra se bude s duchovním rozvojem lidstva zužovat, protože konflikty se musí naučit řešit mírnou cestou. Dobu, po kterou to bude trvat, však odhadnout neumím. Závisí na 2 faktorech

  1. schopnosti lidí přijmout fakt, že každý jejich čin způsobuje následek, kterému říkají osud, a přesahuje život v jednom hmotném těle
  2. kvalita samotné práce justice, od které se odvíjí důvěra lidí ve spravedlnost

ad 1 je zcela nutné, by duchovní svět dal další fakta o tom, že energie, která se prvním nádechem dostává do materiálního těla, tak smrtí odchází, je nezničitelná, jen proměnná. Křesťanství již splnilo svůj úkol v tom, že dává správný důraz na současný život člověka, má žít dnes a poučit se z chyb včerejších. Jen tak nabude vědomí co nejvíce zkušeností, jejich desatero je dobrým etickým kodexem po běžný život, ale sdělení, že se dostanou do nebe, nebo do pekla a dál už nic je neúplné, zatajuje se jim pravda další a to, že každá vědomá energie se pro vyrovnání svých činů vrací zpět, dokud tento zákon nepochopí, a potom si další cestu může již vědomě vybrat.

ad 2 soudci musí individuálně odpovídat za kvalitu své práce, musí být v jednotě nezávislost s osobní odpovědností. Toto zde většinou nefunguje, buď jsou přímo loutkou režimu, nebo po získání doživotních funkcí získali nezávislost, která je ale svévolná. Karmický následek za rozhodování o osudu druhých s ohledem na nízkou duchovní úroveň obyvatelstva není vnímán. Při absolutním pochopení zákonů karmy ze strany lidstva, justice nebude, protože nebude mít kdo soudit. Zatím je ale nutné soudce za prohřešky v justici odstraňovat a nahrazovat jinými.

ZÁKONODÁRNÁ MOC

Lidé mají mnoho svých zákonů, a to tolik že je neznají ani právníci. S jejich dodržováním je to ještě horší, jak mohou dodržovat co neznají a znát ani nemohou? Bohužel jsem zjistil, že se často jedná o záměr.

  1. Často si jedna skupina zajistí zákonný rámec, aby mohla legálně parazitovat na jiných a někdy i státu.
  2. Obsazení postů nekvalitními jedinci způsobuje nekvalitní výsledky >>> v případě spáchané škody MUSÍ za ni nést zákonodárci odpovědnost v tom, že budou z takové práce již vyloučeni. Poslanci by neměli být postižitelní zato jak hlasovali, ale odpovědní ano. Nemohou být v případě jasných škod dále použitelní. Být zákonodárcem by u lidí mělo být ctí a ne zákonným nárokem. (Typickým zločinem vyrobeným přímo v parlamentě ČR byl celní zákon č. 1/2002 Sb, kde bylo schváleno, že se nemusí po povolení zajišťovat celní dluh a mafie, která si tento zákon prosadila si zajistila půl miliardy korun na celních dluzích, aniž by za to nesl někdo odpovědnost.)

Politickou moc si nechám Šivo na samostatnou kapitolu, až budu mít více času a energie.

A teď k vám:

Pro pochopení a soucit s lidmi na zemi, se i ti, co nikdy nepřijímají hmotná těla budou muset v budoucnu snášet na zem. PŘESTALI JSTE MÍT S LIDSTVEM SOUCIT. Vás jejich bolesti nebolí a ještě si myslíte, že je váš postoj správný. Vždy je mi odpovězeno, že víte, jak jsem nespokojený, vám se to také nelíbí, ale zasahujete jen když je nejhůře. Tehdy jsem se ptal : „A co je pro vás nejhůře? Až se všem lidem v Sýrii uřežou hlavy, nebo bude hrozit atomový konflikt?“ Za takového stavu se chováte jako bezcitní lékaři, kteří se dívají na pacienta, jak je mučen a jen když už má zemřít, tak si jej vezmete do péče, abyste jej zase předhodili jeho mučitelům k ničení. >>> to co vám nyní říkám stěží pochopíte, dokud se tady nesnesete dolů a nebudete cítit, co to je rvát násilím nehty na rukou atd. Já vím, že Egypťan nezvládl převtělení, jak si sám přál, ale vaše reakce ? : „ Nemůžeme sdělit, kde je, protože to by bylo jako bychom řekli čísla Sazky, co budou tažena v příštím týdnu.“„ Toto může odpovědět jen totální bezcitná osoba, a tak se nedivme, že to tady tak vypadá. Jak můžete nějaké materiální zisky srovnávat se snahou jedné bytosti pomoci bytosti druhé a to nezištně s ochotou ještě darovat materiální pomoc ? Korunu tomu dal ještě Thovt, který řekl Petře, že on budoucnost říkat nemůže. Výborný alibismus, jen zapomněl, že já se neptal na budoucnost, ale na to, kde byl třeba včera, jak se jmenoval včera, to by mi pro můj účel stačilo. Melchizedek si Thovta chválí kudy chodí, ale myslím, že by si i Thovt zasloužil vzít hmotné tělo a poznat o čem to s Petrou mluvil a jistě by tak již nikdy nereagoval. :(

Pokud se máte přestat chovat jako poslanci parlamentu u lidí, kteří vůbec netuší, jak se mají špatně jejich občané, ale klidně si dávají právo o nich rozhodovat, tak se musíte dostávat do jejich hmotných těl, snášet bolesti lidí a poté půjde i svět duchovní kupředu.

Proto si to představuji takto:

Všech 12 bytostí – galaktické velení se bude postupně vždy převtělovat tak, že jeden z nich bude na zemi, a to v pozici maximálně do střední vrstvy materiálního světa (lékař, advokát, veterinář), bude odpojen od zdroje do 40 let věku, tak aby poznal proč a jak se lidé rozhodují a díky této zkušenosti nacházel správné řešení pro zajištění spravedlnosti na zemi. Při rozhodování bude mít vždy nejvyšší počet hlasů ten, co byl vtělen naposled, a bude mít tedy nejaktuálnější zkušenosti ze světa lidí.

Všechny ostatní bytosti a to i negace, pokud chtějí mít vliv na dění lidstva, tak se musí vtělovat do hmotných těl, aby si užili na vlastní kůži toho, co tady vytvářejí a příště si rozmysleli, zda se jim takové následky líbí, nebo ne. Chovají se k lidem jako k pokusným krysám a zkoušejí, co zde vydrží.

Toto se týká i andělů. Jen ti, co přenášejí informace a sami nemají možnost nic ovlivnit, ti nemusí. Pokud by ale chtěli postoupit do vyšších míst, musí se nejprve vtělit a s takovými zkušenostmi jít dál.

Vidíš, dnes mlčíš. A já ti to řeknu dál vzali jste mi vždy to co jsem chtěl tady zažít a myslíte si, že se proto ještě budu chtít někdy vrátit, ale pletete se, na řadě jsou jiní.

Já po odchodu dlouho a dlouho se vrátit na Zemi nechci a docela se budu starat o to, aby na zkušenou šli ti, co neštěstí způsobují.

Pokud nebudete souhlasít s tím, co jsem navrhl, tak se nedivte, že ve vás lidé nevěří a pokud řeknou, že pokud je nějaký Bůh, tak je velmi zlá bytost, protože dopouští to co je na Zemi děje. Jde to vše tedy za vámi, a ne za lidmi. Vy jste vinni, že jsou lidé odpojeni od zdroje, neví, proč mají většinu mozku latentní a co by vše uměli, kdyby byli zapojeni aspoň do poloviny svých možností.

Hmotných těl bude dost, protože ti co jsou s vysokými frekvencemi, by neměli mít povinnost se vracet na Zemi, nezaslouží si dál trpět a měla by jim být ponechána možnost počkat na své blízké v jiném světě. Prostě nechť se zde negace utká s negací a uvidíme, jak se jí to bude líbit.

JE NESPRAVEDLIVÉ, ABY NA ÚKOR NEGACE TRPĚLY DUŠE ČISTÉ S VYSOKÝMI FREKVENCEMI. JÁ UŽ OSOBNĚ ANI NÁHODU S E TADY VRACET NECHCI A NEZNÁM NIKOHO Z NÁS, KDO BY CHTĚL POČÍTEJTE S TÍM, ŽE POKUD S TÍM NIC NEUDĚLÁTE, TAK BUDEME BOJOVAT, ABY NIKDO Z NÁS SE ZDE JIŽ NEVRACEL A NEGACE TAK ZAHYNE V NEGACI. NAKONEC KAŽDÝ ZNÁ, CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE SPOJÍ MINUS A MINUS...

Slíbil jsem, že vás sdělím i axiomy toho nejtěžšího a to je moc politická, udělám to příště tak jak jsem slíbil a tím moje základní povinnost zde bude splněna.