Neokradený Karel GOTT

Podstata kauzy

10.2.2013

Převzala jsem právní zastoupení Mgr. Zdeňka Koháka MBA, zároveň mne zprostil mlčenlivosti a požádal, abych fakta sdělovala i médiím a veřejnosti.

Tedy fakta:

Dne 25.ledna 2013 byla zahájena kampaň, která má možná motiv závist a pomstu, ale v prvé řadě zištnost.

Z tohoto důvodu již připravuji trestní oznámení na Aleše Buksu (LR Health&Beauty), Ing. Jaroslavu Herzerů (účetní a managerka pana Karla Gotta), JUDr. Jana Adama (sekretář pana Karla Gotta), Michaelu Remešovou (bulvár Blesk) a popř. další osoby.

Z deníku Blesk jsem se dozvěděla informace, že Mgr. Zdeněk Kohák MBA měl jako společník připravit Karla Gotta o 9 miliónů korun českých, bylo zneužito jméno Karla Gotta.

1/   je lehce prokazatelné, že Karel Gott okraden nebyl. Byla provedena důkladná revize veškerých vyúčtování za celou dobu spolupráce a je prokazatelné, že veškeré komodity dle smlouvy byly řádně vyúčtovány. Je prokazatelné, že celkový objem obchodu   s Buksou, v němž je zahrnut i Karel Gott nedosahuje ani celkové výše 9 miliónů korun.

Karel Gott se Zdeňkem Kohákem nikdy ani dílčím způsobem společně nepodnikali. Karel Gott se nikdy nepodílel na financování vývoje, výroby, reklamy, ostatních režijních nákladech či distribuci zboží, které prodávají firmy Zdeňka Koháka. Každý si toto může ověřit na veřejných portálech, např. http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_fo.html.cz.

Karel Gott je osobou, se kterou měl Kohák uzavřenu písemnou smlouvu o tom, že podnikatel může na prodávaných výrobcích používat jméno umělce a za každou prodanou věc má umělec určitá % provize z prodejní ceny. Nic víc nic miň.

V tomto případě docházelo k vyúčtováním každých čtvrt roku a za téměř 4 roky spolupráce takto obdržel Karel Gott provize v řádech miliónů korun českých.

Je třeba závěrem zdůraznit, že z této spolupráce již od počátku NIKDY nehrozila Karlu Gottovi žádná podnikatelská rizika, jak je v běžném podnikání obvyklé. Měl odměnu za použití svého jména na výrobcích v předem dohodnuté výši. To je podstatou jejich písemného smluvního vztahu.

Všechny smlouvy s dodavateli, výrobci znějí na jméno Zdeňka Koháka a ne Karla Gotta, žádný dodavatel, pokud je gramotný, tak nemohl dospět k názoru, že zboží prodává Karlu Gottovi, ze kterého on potom dává Kohákovi provizi, bylo tomu prokazatelně vždy naopak.

Shora jsou uvedená fakta, která jsou doložitelná a budou důvodem pro podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy podle § 184 odst. 2 trestního zákoníku a pomoci k témuž trestnému činu, kdy byl Zdeněk Kohák označen za zloděje.

Zpět Pokračování - Prokazatelné důvody >>