Neokradený Karel GOTT

Prokazatelné důvody

10.2.2013

Vysvětlení důvodu vzniku této lživé kampaně:

I málo důvtipný čtenář se musí ze všech článků zarazit v jednom. /údajný okradený Karel Gott a údajný zloděj Zdeněk Kohák se vůbec Blesku nevyjádřili, ani slovem se údajný poškozený Karel Gott nevyjadřuje k tomu, že je snad poškozen./ Tyto lži rozšiřují zcela jiné osoby.

Kdo jsou tedy osoby, které mají zájem činit z Karla Gotta někoho, kdo neumí přečíst obsah smlouvy, kterou ani protistrana (Z.Kohák) netvořila a zároveň 4 roky na základě ní přijímá provizi?

Co má společného Buksa s Kohákem, jaký zájem má, aby jej takto vědomě poškozoval?

Pan Ing. Aleš Buksa je emigrant, který se po Sametové revoluci vrátil zpět do České republiky, podnikal v době jejich seznámení m.j. v rámci společnosti LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. Prokuristou této společnosti je partnerka mladého zpěváka Martina Chodúra Ivona Selníková. Aleš Buksa již v roce 2006 uzavřel za společnost LR H&B smlouvu s muzeem Gottland v Jevanech na prodej parfému. Parfém je prodáván v cenové relaci 1000 – 1200 Kč za kus. Již tehdy s muzeem Gottland uzavřel smlouvu, že za prodej tohoto parfému obdrží akciová společnost vlastnící muzeum Gottland provizi 150,- Kč/ks. Pan Gott nikdy nebyl akcionářem – spoluvlastníkem této společnosti, dostával tehdy následné provize v dohodnuté výši z každého parfému, protože parfém nosí jeho jméno. Hlavní slovo měl dnes zmizelý Jan Moťovský, který také tyto smlouvy s Buksou a Gottem uzavíral.

Po ukončení činnosti muzea v roce 2009 bylo zhodnoceno, že spolupráce je nadále žádoucí a jediná změna byla v tom, že místo muzea Gottland převzal toto podnikání Kohák. Všichni měli vždy korektní vztahy, nedocházelo k žádným hádkám nebo námitkám proti výši provizí. Buksa si naopak u Koháka objednával další služby a také doporučil Koháka, aby dělal management i Martinu Chodúrovi. Dne 1.7.2011 uzavírá Kohák se zpěvákem Chodúrem smlouvu o managementu. Chodúr byl několikrát upozorněn na měnící se podmínky trhu, na nepřiměřenou výši požadovaného honoráře, na neplnění termínu avizovaného dokončení chystané desky atd. Po úspěšném turné s Alexandrovci si přestávají rozumět v dalších věcech, Chodúr v jednáních například s vydavatelstvím CD začíná obcházet Koháka, což nakonec ze strany Koháka vedlo k vypovězení smlouvy Chodúrovi o zastupování, o čemž dopředu Kohák Buksovi ničeho nesdělil. Bohužel Blesk dne 13.12.2012 probíral rozvod rodičů Chodúrových, tvrdil, že za ním stojí spory rodičů ohledně synovy partnerky Ivony Selníkové. Podle reakcí, které následovaly, bylo zřejmé, že se Buksa, Selníková i Chodúr mylně domnívali, že tento článek ovlivnil Kohák v jejich neprospěch. Buksa zajistil všechny faktury, které firma LR H&B vede ve svém účetnictví a poskytl je účetní Karla Gotta Ing. Herzerů a do Blesku (článek Blesk 25.1.2013), aby se prověřilo, zda za všechny prodané komodity Gott obdržel provizi. Toto již bylo na konci roku 2012. Došlo tak v běžném podnikání k nevídané věci, účetnictví odběratele předává dodavatel třetí osobě a dokonce médiím. Kdo by chtěl s takovým podnikatelem dál podnikat?…

Po obdržení faktur a smluv od Buksy, tedy před vánocemi roku 2012 přichází Ing. Herzerů s Karlem Gottem do kanceláře Koháka, kdy už má Ing. Herzerů připravenou výpověď smlouvy. Před Kohákem vyzývá umělce k jejímu podpisu. On meritum věci s Kohákem rozebere, odmítne výpověď podepsat a dohodnou se, že po novém roce si podrobně rozeberou otázky celé smlouvy a vše se upraví tak, aby byla spokojenost na obou stranách, dokonce se dohodli na přípravě nové smlouvy. Dne 10.ledna 2013 se osobně schází Karel Gott se Zdeňkem Kohákem, věc si vysvětlují a domlouvají se na další spolupráci. Ing. Herzerů tak zjistila, že převzít obchody Z.Koháka nebude tak jednoduché. O pár dní později se tedy schází, Ing. Herzerů a Buksa s Karlem Gottem a předkládají mu faktury s Kohákem, ze kterých vyplývá, že objem fakturací je větší, než ten, který Z.Kohák deklaruje. Na fakturách totiž není zřejmé, zda se týkají K.Gotta, nebo jiných zpěváků a služeb. Karel Gott není jimi seznámen s faktem, že Kohák pracuje pro řadu jiných umělců, protože k takovým informacím není důvod. Na rozdíl od Buksy Kohák ví, co je obchodní tajemství.

Začíná vznikat nedůvěra zpěváka ke Kohákovi a ten žádá prověřit účetnictví.

Ani v tuto dobu však Karel Gott nemá důvod smlouvy rušit, i když tlak musel být ohromný.

Ve věci Martina Chodúra se najednou dějí úžasné věci. Do té doby není možné zajistit v bulváru pozitivní články a najednou vychází (tištěný i internetový Blesk a AHA 19.1.2013, redaktorkou v obou mediích Michaela Remešová) na celé dvě strany jeho úžasný život s jeho partnerkou Ivonou Selníkovou a v internetovém médiu AHAonline 19.1.2013 je poslední odpovědí napadán Kohák. Chodúr tam vyloženě lže, že s ním ukončil spolupráci. Je si velmi dobře vědom, že mu výpověď přišla od Koháka a nebyl schopen ani zareagovat včas, dětinsky po měsíci posílá svoji výpověď s datem Kohákovy výpovědi. Tato fakta jsou doložitelná podacími lístky.

To však nestačí. Stejná novinářka (Michaela Remešová), která zajišťuje dobré PR Chodúrovi, je autorkou článku o týden později „ Okradený Karel Gott“ ze dne 25.1.2013. Že by šlo o výměnu informací Buksy? … . Na Michaelu Remešovou bude podáno trestní oznámení, protože by bez její vydatné pomoci k pomluvě dojít nemohlo. ELEMENTÁRNÍ zásadou každého novináře je, že pokud píšu o někom, tak mu dám také možnost se vyjádřit. Toto porušila a Kohák se dověděl o údajném okradení Gotta až z Blesku. Je jasné, že se nejedná o jakési náhodné pochybení, nemůže se vymlouvat, že se Koháka nedovolala. Vůbec mu totiž nevolala, oba mají v mobilu na sebe čísla, mají na sebe i mail, znají se osobně z předchozích spoluprací. Dokonce její maminka s Kohákem také čas od času spolupracovala.

Jak se zdá, česká justice již dokáže úspěšně reagovat na žaloby vedené proti médiím… Naposledy nařídil bulváru satisfakci Heleně Vondráčkové za prohraný spor, čímž bulvár musel uznat, že závažně pochybil ….

Bohužel jsem nemohla podat ihned trestní oznámení, protože bych poté již nikdy neprokázala skutečný důvod, proč se do celé kampaně zapojila i Ing. Herzerů a JUDr. Jan Adam. Musela jsem čekat, až na další a to 3. Článek (Blesk 5.2.2013), který již vysvětluje vše. http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/190289/karlu-gottovi-dosla-trpelivost-poprve-dal-padaka.html

Ing. Herzerů ujišťuje prostřednictvím Blesku veřejnost, že chystané Kohákovi výstavy reprodukcí Karla Gotta v Olomouci a Slavkově bude nadále organizovat ona s Janem Adamem a týmem. Působí tak, jako by nějakého nevhodného manažera ze svého týmu vytěsnila a nic se neděje, my to s Adamem zvládneme. Fakt, že dosud s podnikáním Koháka neměla nic společného, ale ráda by měla, veřejnosti nějak zatajuje …

Je třeba opět sdělit, že prodej reprodukcí, zajišťování výstav byl v plné finanční a organizační režii Zdeňka Koháka a Karel Gott měl za každou prodanou reprodukci odměnu v dohodnutých procentech. Účetní Herzerů si tak lehce uměla spočíst v jakých obratech se Kohák pohybuje, a pochopila, že v době krize, která výrazně zasáhla i show business si sednout do vlaku, který rozjel a nesl všechna rizika při jeho vzniku Kohák, je velmi výhodné. Ing. Herzerů se totiž už od léta snažila Koháka vytlačit z prodeje věcí, kde je jméno Karel Gott. Před plánovaným turné „ Karel Gott 2012 “ si zahrála na „Státní plánovací komisi“ ze starých časů a určila Kohákovi, za kolik a jaké jednotlivé komodity na koncertech bude prodávat, ačkoli celá léta držel a financoval sklad a archiv CD, DVD, knížek, plakátů atd…. Kohák na tyto podmínky nepřistoupil a ona tak s jeho vytlačením byla úspěšná. Karel Gott toto neřešil, protože pro něj jsou pochopitelně nejdůležitější výkony na pódiu a publikum, a kdo prodává ručník, nebo CD s jeho jménem, právem nepovažuje za podstatné. Kohák jel na několik koncertů a v Ústí nad Labem (29.10.2012) zjistil, že se jako suvenýr prodávají mimo jiné také lahvičky s alkoholem v dárkové krabičce, a to v době prohibice. Při vztazích, které vůči němu Herzerů rozvíjela by bylo logické, že zavolá na policii. Uvědomil si, že by tímto byl poškozen i Karel Gott a proto mu tuto věc neprodleně zavolal. Pan Gott učinil opatření a alkohol se už dál neprodával.

Útoky na Koháka se stupňovaly, jeho kauza je dokladem přísloví, „S jídlem roste chuť“ Dne 31.1.2013 mu zavolala televize Barrandov, že točí pořad o tom, kam se poděly věci z muzea Gottland. Paní redaktorce odpověděl, že je to pro něj vyřešená věc již mnoho let, nebude se už k ničemu vyjadřovat. Já jsem se jej však zeptala, zda skutečně u sebe nemá v držení věci z muzea. Z.Kohák mi odpověděl, že věci z muzea se přesně řešily smluvně, a má ještě nějaké osobní věci Karla Gotta, které si pan Gott k němu dal po skončení muzea do úschovy a když něco potřebuje, řekne si, a on mu je dováží. O této dohodě věděla i paní Ing. Herzerů. Vyzvala jsem tedy ihned Koháka, aby veškeré věci odvezl Karlu Gottovi, pokud si to u něj schoval jen na základě ústní dohody. Vedle zloděje a podvodníka by bulvár mohl uvést, že je ještě zpronevěřitel.

Tak se také stalo, Karel Gott bohužel bez varování obdržel všechny krabice domů a to jej jistě nepotěšilo. Nepochybuji o tom, že až si přečte můj dopis, tak bude moci viníkům za to osobně poděkovat.

Je možné, že na základě tohoto incidentu si již konečně prosadila Ing. Herzerů podpis výpovědi smlouvy, i když klient ji ještě neobdržel. Dá se to předpokládat, protože jak si jinak vysvětlit vítězný mail Herzerů, která už nepokrytě po Z.Kohákovi vyžaduje, aby dal sám návrh, jak na ni převede své podnikání, které sám bez cizí pomoci vybudoval. Má tu čest poté, co byla zajištěna jeho dehonestace mediální, totální znedůvěryhodnění osoby Koháka v show businessu, jí odevzdat vše a ještě si může podat sám návrh za jakých podmínek.

Mail paní Herzerů:

From: Herzerů Jaroslava
Sent: Thursday, February 07, 2013 9:29 AM
To: 'Zdeněk Kohák'
Subject: prosba
Dobrý den, s ohledem na ukončení spolupráce, Vás prosím o předložení Vašeho návrhu na předání reprodukcí obrazů a spojené agendy, tj. soupis hotových reprodukcí ve všech formátech, digitální kopie autorských děl, které jsou podkladem pro tisk reprodukcí. Současně Vás prosím o zprávu, jak pokračuje příprava vyúčtování prodejů za 4. 4. 2012. Děkuji za zprávu a podklady, Herzerů

Toto píše Herzerů v době, kdy Karel Gott už vyúčtování má dávno k dispozici. A takto podnikat bychom uměli všichni. Počkáme, až na své riziko a za své peníze někdo zajistí fotografie originálů obrazů, které jsou v držení vlastníků po celé republice i světě, pořídí digitální kopie autorských děl zpracované profesionálními fotografy, vyrobí obrazy tištěné zvláštní technikou podmalbou a až se zjistí, ve kterém směru podnikání úspěšné je a ve kterém není, tak se čeká na příležitost a tento podnikatel se z trhu vytěsní.

Tyto praktiky jsou neuvěřitelné, Karel Gott naposled hovořil s klientem ve středu 6.2.2013. Karel Gott popřel, že by se s Ing. Herzerů a s Adamem dohodl, že v podnikání Koháka budou pokračovat oni a články v Blesku ještě ani vůbec nečetl. S Kohákem se dohodli, že mu všechny články pošle, což se stalo v pátek 8.2.2013. Zpěvák byl ale mimo ČR, tedy tyto nepříjemné věci bude muset teprve řešit.

A co náš poslední aktér, zejména facebookový ochránce zájmů Karla Gotta JUDr. Jan Adam?

Ten má evidentně zájem na likvidaci Koháka také, chystá se již převzít jeho podnikání společně s Ing. Herzerů a pomáhá poškozovat Koháka na facebooku. Osoby, které komentují údajné podvody Koháka mlčky nechává rozvíjet do neskutečných fabulací, nebo dokonce přímo výslovně vyzývá diskutující, aby dodali a rozvedli v osobních mailech všechny podrobnosti k obchodům Koháka a píše „Velmi nám tím pomůžete“. Komu je to „nám“?, bude moci také vysvětlit na policii, protože jistě jako právník ví, že takové jednání lze vysvětlit jako pomoc k trestné činnosti jiných osob, které přímo s největší pravděpodobností trestný čin pomluvy spáchali.

Je třeba zdůraznit, že jsem tyto záměry Ing. Herzerů sdělovala klientovi na podzim 2012 a on mne ujišťoval, že celé podnikání je na základě smluv a ty dodržuje. Nečinil žádná preventivní opatření. Mě bylo jasné vše, protože u lukrativních podniků jsem se setkala v praxi již mnohokrát, že osoby, které samy nic nevymyslí, čekají na možnost jak převzít podnik jiného, který jej sám vybudoval. Používají se v tomto směru různé metody. Od výhrůžek, cestování v kufru auta až po násilné metody. Forma, kterou shora popisuji, je v tomto směru v rukavičkách. Jde přece o show business …

Zpět Pokračování - Konkrétní lži uváděné v článcích >>