Odpovědi a glosy

Tak jsme si do vlády zvolili:

Volební program TOP 09:

Justice výňatek:

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost elektronizaci justice. Musí být odstraněn stav, kdy první kroky v této oblasti paradoxně vedly ke zvýšení pracnosti a vynaložení finančních prostředků. Toho dosáhne zavedením elektronických spisů, elektronického podání, elektronického systému judikatury a podrobnějšího systému informací o stavu řízení.

Vedle nového občanského zákoníku vláda zahájí práce na přehledném občanském soudním řádu. Kromě zjednodušení procesních předpisů vláda zavede institut povinného vedení sporných stran k smíru a urovnání. Předloží zákon o mediaci v netrestních věcech, kde bude zakotveno oprávnění soudu účastníkům mediaci nařídit. Motivovat k dosažení smíru ještě v přípravném jednání budou i samotní soudci.

Tento program je dokladem faktu, že osoby, které tento program vytvářely ani netuší, v jakém stavu justice je. Bohužel není pod touto kapitolou podepsán její autor, abych se jej zeptala, jakou to instituci absolvoval, zda vůbec byl v posledních 5 letech na soudu. Automatizovaný systém právních informací ASPI již má mnoho let každý advokát, a samozřejmě celá justice. Již dnes je možné vyhledat aktuální stav spisu, včetně veškerých podání přímo ve vnitřním systému justice ISAZ. Každý justiční pracovník, který potřebuje informace o účastnících, se přes své osobní heslo dostane do centrální evidence obyvatel. Velká novela občanského soudního řádu nabyla účinnosti již v loňském roce. Motivace k dosažení smíru – Ta byla uzákoněna již v době před „velkou sametovou“, zejména smírčí řízení se uplatňovala u rozvodu. Nepřinesla vylepšení vztahů mezi lidmi, prokazatelně se tím prodloužila řízení. Nakonec v občanském soudním řádu je i v současnosti povinnost soudu vést účastníky ke smírnému vyřešení věci. Je zjevné, že autor programu TOP 09 někde spal, či žije v jiné zemi.

Za jedinou smysluplnou myšlenku z celého programu o justici považuji: „Odpor proti platebnímu rozkazu by měl být zpoplatněn“.

Meritum problému,proč justice nepracuje jak by měla, program neřeší.

Musím jen věřit, že někteří ekonomové nemají pravdu, když tvrdí, že program v oblasti ekonomie je na stejné úrovni, jako program justice. :-(.

VÝŇATEK Z PROGRAMU ODS

Protikorupční soudní senáty

Zřídíme specializované soudní protikorupční senáty a zvláštní útvar působící při státním zastupitelství se zaměřením na korupci veřejných činitelů a korupci při veřejných zakázkách.

  • Pokud chtějí zřídit speciální odbor proti korupci a finanční kriminalitě, tak by jej museli asi nejprve zrušit,protože např. na Vrchním státním zastupitelství v Praze vznikl již v roce 1998 a vybudoval jej JUDr. Jaroslav Dolejší,který byl ředitelem tohoto 6.odboru po mnoho let ředitelem.
  • Není nic snazšího pro mafii, pokud předem ví, který soudce, státní zástupce, policista ji ohrožuje a tedy si jej pro sebe vyřešit, tak jak potřebuje. Jsem advokátka po mnoho let a např. z knihy R. Krejčíře, ve které je spousta lží a nesmyslů je jedna věc zřejmá, MAFIE – tedy zločin prorostlý do státních orgánů přesně ví, koho má proti sobě. Protikorupčním policistům nepostačovaly ani jiné občanské průkazy na cizí jméno, protože pan Krejčíř o nich píše zkomolením jejich pravého jména a ne toho, na které jim zněl krycí občanský průkaz.

Obecně hodnotím program ODS i TOP 09 ve věci JUSTICE A POLICIE JAKO VÝKŘIK DO TMY A TEDY NIC POZITIVNÍHO OD NICH NEOČEKÁVÁM.

Vedle obecných frází má již konkrétní program třetí strana VV.

  • Zvýšení počtu vyšších i nižších soudních úředníků při zachování počtu soudců.
  • Zavedení pořádkových lhůt pro rozhodování soudců.
  • Podporujeme projekt eJustice (digitalizace spisů a díky tomu rychlejší a transparentnější soudní řízení).
  • Celkové zkvalitnění českého soudnictví – zpřísnění justičních zkoušek, požadavek na absolvování celkem tříleté praxe v ostatních právnických oborech a dvouleté praxe čekatele soudnictví před jmenováním soudcem, požadavek na celoživotní vzdělávání soudců

Na programovém prohlášení vlády v oblasti Justice tak ze strany TOP 09, ODS nemůžeme čekat nic, protože nic už nebylo v jejich volebním programu. Co si prosadí VV teprve uvidíme...

Zpět