Odpovědi a glosy

Jaký máte názor na členství naší země v EU?

Přiznám se, že jsem hlasovala i se svým manželem v referendu proti. Není to z toho důvodu, že bych měla cokoliv proti sdružování států, ale v případě naší země jsem to považovala za předčasné. Naši zemi jsem viděla jako chudou nevěstu, co má dojem, že se vdává do bohaté, ne-li šlechtické rodiny, ale ta je již dopředu nachystána ji to dávat patřičně najevo a nebude mít zatím postavení plnohodnotného člena, jaké si přeji já.

Vedly mne k tomu tyto důvody:

  1. Nevěřila jsem, že EU bude dělat skutečně stejnou politiku vůči zbývající části světa a členské státy v ní budou mít rovnoprávné postavení - mé obavy jsou již potvrzeny,v její mezinárodní politice (např. víza pro Čechy ze strany Kanady, která by si to k např. Francouzům nedovolila a pokud ano, byly by víza pro Kanadu ze strany celé EU)
  2. Neviděla jsem EU jako výbornou protiváhu vůči Rusku, které se „tak nemůže rozpínat se svými zájmy do Evropy“

I zde je opak přání těchto antiruských naivek pravdou. Daleko lépe se dohodnete s několika velkými hráči a dalším desítkám jen sdělíte výsledky svých jednání, než kdybyste musel jednat s každou zemí zvlášť. Kdyby zde nebylo skandálně nekvalitní a pravděpodobně záměrně zamlčující zpravodajství veřejnoprávní televize, (která by tak ráda chtěla stále větší a větší poplatky za stále horší a horší kvalitu odvedené práce), tak by si občan i bez jazykového vybavení mohl udělat lepší představu, jaký je skutečný stav věci. Rusko má velmi živé, aktivní vztahy se všemi hlavními státy EU, má řadu bilaterálních dohod se státy EU, u nichž je jeho zájem nejvyšší. Naše země je pod jeho rozlišovací schopnost, o čemž svědčí minimální množství zpráv o naší republice v ruských médiích. Představte si, že jsme pro ně zajímaví asi tak, jako pro naši zemi San Marino…

Jsme bohužel v tomto směru zemičkou, jejíž představitelé si hrají na pár měsíců na ředitele zeměkoule, jezdí kupovat plyn do zemí, od nichž je má Rusko již dávno na mnoho let zajištěno, vypráví v Otázkách Václava Moravce, jak je vše již zařízeno a plyn v několika minutách už poteče ( byla to doba,kdy již hodinu ruská média hlásila, že smlouva je Ukrajinou pozměněna, a plyn nepoteče). Naše diletantství v řešení této kauzy jsme opět mohli díky našim „objektivním“ médiím shodit na nekorektní jednání Ruska.

Vůči spojeným státům jsme si v EU také nepomohli

Už mnoho let si tady nejen mohou jezdit Američané bez víza, ale bohatě toho zneužívá i řada amerických „batůžkářů“, kteří se tady několik let pokoutně živí kde čím, bez řádného zdravotního pojištění. Náš stát je vůči tomu benevolentní. Asi aby se na nás Velký bratr náhodou nezlobil, kdybychom mu pár nelegálně žijících občanů vrátili. Kdo v posledních letech jezdil do USA, tak může objektivně sdělit, zda je tamní policie tak benevolentní i k nám. S manželem jsme byli za jeho bratrem v roce 1990 a pro chování jejich úřadů jsme 20 let nepotřebovali tuto zemi znovu vidět.

Zkuste si ale pozvat na 14 dnů kamaráda ze země, kde je vízová povinnost a uvidíte, co naše cizinecká policie dokáže. Kolik peněz budete muset mít na svém účtu pro náš stát k dispozici, platit předem jeho zdravotní pojištění, které propadne, pokud nepřijede.

Na poli mezinárodním jsme ztratili mnoho suverenity, a pokud srovnám „Schengen“ s tím, co bylo do něj, tak výhody jistě ve snazším pohybu pro občany v rámci EU nalézt lze.

Ve vnitrostátním měřítku jsou změny z rumu na tuzemák možná úsměvné, ale pokud se např. zemědělcům přikazuje, kolik mají mít koz ve svém chlívku, tak mne již humor přechází. Neohromí mne ani úžasné reklamní tabule, že tuto cestu opravuje dotace z EU,protože ta nepoužívá jiné peníze, než ty,které vybírá od členských států, tedy zase i od nás...

Představa té šílené bruselské byrokratické mašinerie, na kterou naše zemička přispívá mne přímo děsí. Jen doufám, že všichni politici, kteří tak horečnatě horovali za Lisabonskou smlouvu tady s námi zůstanou a budou si její následky sledovat z blízka a ne z jachet v Toskánsku či bytů na Floridě...

Zejména budu mít v hledáčku ty politiky,kteří vyhrožovali Prezidentu Klausovi, že pokud nepodepíše dají na něho trestní oznámení z spáchání vlastizrady a nebudou jej již volit. Že mu končí definitivně mandát v roce 2013 si tyto politické perly nevšimly, a mne napadlo podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu „fatální hloupost politika“ spáchaného v odstavci s nejvyšší škodou, ale bohužel taková skutková podstata v trestním zákoníku dosud chybí :-(

Zpět