Odpovědi a glosy

AFGANISTAN – LŽI a MANIPULACE

27.5.2014

Tentokrát se zastavíme u naší úlohy a skutečné rozbušky, která hrozí vybuchnout Afganistanu.

Od našich čelných představitelů slyšíme, jakou záslužnou roli tam hraje i náš kontingent, na údajné mírové uspořádání a boji proti Talibanu.

Když pominu fakt, že v době sovětské okupace Afganistanu, kde SSSR bojoval proti Talibanu, jej právě vyzbrojovaly především USA, NATO tedy bojuje proti zbraním, které samo dodalo, tak se podívejme na fakta, co to přineslo pro nás prakticky a co z toho hrozí dál.

1/ žádné oficiální české médium z důvodu značné cenzury si nedovolilo sdělit fakt, že Obama nečekaně přijel dne 25.5.2014 do Afganistanu a prezident Karzai jej odmítl přijmout. Zůstal tak na vojenské základně a údajně se měl sejít s kandidáty na prezidenta Afganistanu, kde budou brzy volby. (pro spravedlnost je pravdou, že tuto zprávu ode mne alespoň sdílelo ČT 24 na facebooku)

Co pan Obama chce a dosud nedostal?

Chce, aby prezident Afganistanu dovolil až do roku 2016 pobyt cca 10 000 amerických vojáků, tedy i poté, co už mají definitivně odejít, k 31.12.2014. Smlouvu o pobytu, kterou honosně USA nazývá Smlouva o bezpečnosti Karzai odmítl podepsat a chce, aby už definitivně cizí vojska odešla.

Proč to chce Obama?

ten má problémy hned 2

  1. Americký kontingent, který odhadem údajně sčítá na dolary cca 40 miliard, není schopen po zemi zest, protože nemá jak. Svoji mírotvornou činností si už USA naštvaly všechny sousedy Afganistanu a ti jim tedy přesun přes své území nechtějí dovolit. Toto platí pochopitelně dnes již i pro Rusko.
  2. od příchodu vojska NATA se v Afganistanu zvýšila produkce heroinu na 40 x. Ano čtyřicetinásobně se zvýšila produkce drogy, proti které údajně i naše země tak bojuje. Dnes se pěstuje na 209 000 ha a za rok 2013 dosáhlo pěstování plodin pro narkotika historického maxima. Narkomafie má na světě ročně z výroby drog cca 800 miliard dolarů a za takové peníze si už koupíte koho chcete, a kdy chcete. Tedy dnes víme, jak efektivně vojska NATO pracují v zahraničí a jaký efekt to má pro místní obyvatele.

>>> Co se stalo v posledních dnech?

  1. Putin se setkal s prezidentem Karzai, a na rozdíl od většiny setkání v Číně nevyšlo z jejich rozhovoru žádných konkrétních informací. Z pozdějších reakcí Ruska je ale jasné, co bylo Afganistanu nabídnuto.

    Rusko má obrovské potíže s narkomafií, která do země přes Tadžikistán pašuje čistý heroin a ročně umírá v Rusku cca 100 000 narkomanů. Navíc běžná pohraniční sužba již není schopna toky drog zadržet a musely být posíleny hranice speciálními oddíly, které jsou vybaveny tanky a vrtulníky.

  2. Karzai se s Obamou odmítl setkat, Smlouvu o bezpečnosti, která by dovolila Američanům dále být v zemi nepodepíše, a navíc byl jeden ze 3 představitelů, kteří okamžitě uznali Krym za ruské území ( toto samotné je už políčkem USA, které jsou na území cizího státu, který je totálně neposlouchá ) Pro rozhodné chování k Obamovi asi i pomohl fakt, že se Karzai díky Snowdenovi dověděl, která to země byla odposlouchávána při všech svých státních jednáních

>>> Jaké jsou možnosti vývoje?

  1. nový prezident Afganistanu podepíše danou smlouvu, Obama si na dva roky utře pot z čela a před svým lidem bude vypadat dál jako četník, bez kterého se svět neobejde
  2. nový prezident Afganistanu nebude chtít žít jen další dva roky a smlouvu tedy odmítne podepsat. Je jasné, že po odchodu vojsk, pokud by podepsal další prodloužení jejich pobytu, jej Taliban zlikviduje jako zrádce národa.

Co může mít nabídnuto místo toho, když se prakticky již celá země živí výrobou drog a obyvatelstvo je jimi zdecimováno?

Může přijmout to, co nepřímo prosakuje ze strany dalších dvou velmocí. Může akceptovat nabídku na restruktualizaci průmyslu v zemi, zajištění pracovních míst jiných, než které potřebuje světová narkomafie.

Co učiní bude na jeho vůli a rozhodně bych na jeho místě být nechtěla.

>>> Co to znamená pro nás?

Že nám naši politici o skutečných důvodech existence vojsk v Afganistanu lžou, že jsme manipulováni, že jsme hrdi na něco, na co opravdu být hrdi nemůžeme. Obyvatelé Afganistanu o naši přítomnost v zemi nestojí, jsme tam nevítanými hosty, stejně jako byl SSSR a všichni ostatní okupanti. Generál Gromov, který velel tehdejším sovětským vojskům veřejně této války lituje, prý si měl přečíst včas slova Alexandra Makedonského, že Afganistan se dobýt nedá. Pochopil jeho slova, ale až bylo zbytečně zmařeno tisíce životů.

Pokud nový prezident Afganistanu půjde ve šlépějích svého předchůdce, tak je to pro Obamu katastrofa. Občané USA ani neví kde je Ukrajina a moc je to nezajímá, průzkumy názorů občanů říkají, že USA tam své vojáky nemá poslat. Že jsou ale v Afganistanu, ví celý svět a pokud si nebudou moci ani vzít to co si přivezli, tak to bude největší debakl posledních desetiletí, který velmi těžce bude Obama voličům vysvětlovat. Bude to stejné, jako by prohráli válku. Už jsou tu 2 mocnosti, co to USA přejí a nepochybně se budou snažit, aby ji prohrál. Afganistan ukáže, zda USA ještě jsou beztrestnými četníky světa, nebo už ne.

Zpět