Odpovědi a glosy

Senát nikdo nezruší.

7.10.2012

Senát nikdo nezruší. Chcete, aby již nyní přestal být pouhým odkladištěm, trafikou pro politiky ? VOLTE nyní jen ty, co se zaváží, že do 3 měsíců od svého zvolení zavedou faktické spolurozhodování Vás voličů po celou dobu svého volebního období, zavedou faktickou přímou volbu, která nepotřebuje žádnou změnu zákona ani Ústavy, vyžaduje pouze na technické zajištění cca 50 000,--Kč na okres.

Po právní stránce je vše promyšleno, nároky na software jsou prokonzultovány s programátorem již velmi dlouho.

Dobré je si uvědomit, že rozšíření přímé volby pomocí zákonů NIKDY v poslanecké sněmovně neprojde, protože kapr si svůj rybník nevypustí. Legálně jej můžete vypustit Vy, voliči. Senát je v 1/3 obměňován co dva roky, může být tedy faktická přímá demokracie zavedena nejpozději do 4 let. Dnes to v rukou máte jen Vy voliči.

  • senátor bude mít k dispozici webovou stránku, kam se budou moci přihlásit pouze poradci, kteří jsou voliči jeho senátního obvodu, senátor jim po zaregistrování vydal kartu poradce, kde je jeho osobní číslo
  • po zadání svého čísla a hesla se poradce dostane na stránky, které jsou určeny jen pro něj a senátora, může nejenom konzultovat a vést diskusi ke konkrétním tématům řešeným v jeho regionu, ale zejména hlasovat o konkrétních řešených věcech
  • po hlasování senátor vždy zajistí sjetinu hlasování v písemné formě tak, aby bylo možné v případě pochybností dohledat hlasování poradce
  • senátor má na svém webu možnost svým voličům dávat dopředu své názory, snažit se je přesvědčit argumenty, aby hlasovali tak, jak by hlasoval sám bez jejich názoru. Pokud je nebude schopen přesvědčit, tak se zavazuje, že je pro něj vůle občanů, které zastupuje výše, než názor jeho politického klubu, který jinak dává stanoviska k hlasování

>>>> zavedením první fáze tohoto systému skutečné demokracie se

  1. zvýší faktická prestiž senátora vůči jeho kolegům, protože za ním bude stát skutečná masa voličů jeho obvodu, zatím co za ostatními pouze jejich stranické aparáty
  2. zvýšením počtu senátních obvodů, kde tato první fáze nové demokracie bude zavedena, se zvýší prestiž celého Senátu ČR a politicky se tak vyrovná vůči poslanecké sněmovně. V případě, že dolní sněmovna bude ignorovat jasně projevenou vůli občanů, nebyl by dále důvod, aby občané sněmovnu s takovým personálním obsazením dále trpěli.

Podrobné rozpracování celého systému, včetně jeho druhé fáze je podrobně připraven, ale pokud se nenajdou skuteční senátoři, kteří jej budou chtít zavést, je zbytečné jej zveřejňovat.

Zejména nároky na software byly vypracovány tak, aby co nejvíce zabránily hackerům systém poškodit. Jeho samotnou postatu mi nebylo počítačovým programátorem doporučeno. Nároky na software byly vůči senátorovi vypracovány tak, aby mohl být jeho uživatelem, ale nebylo možné do systému zasahovat, s hlasováním manipulovat.

Zpět