Odpovědi a glosy

Rozbor nálezů z oblasti trestního práva

26.9.2012

Rozbor nálezů z oblasti trestního práva vydaných v roce 2004 Ústavním soudem ČR z hlediska porušení Ústavy obecnými soudy.

Níže podepsaná zpracovatelka vyhotovila rozbor nálezů Ústavního soudu s aspektem na pochybení obecných soudů z oblasti trestního práva z podkladů poskytovaných systémem ASPI, který při zadání hledisek - období vydání 1.1.2004-31.12.2004 a oblast úpravy*75,*79, poskytuje seznam nálezů, které jsou zachyceny v první části rozboru. Do tohoto seznamu byly systematicky doplněny údaje - poř.čísla, pod kterými lze najít nálezy v části druhé rozboru.

Protože se zpracovatelka v samotné části rozboru cíleně vyhýbá jakýmkoliv komentářům těchto nálezů, výhradně používá citace Ústavního soudu, nelze alespoň v tomto úvodu konstatovat, že obecné soudy opakovaně hrubě nezákonně zasáhly do práv občanů, aniž by za takovéto jednání nesl kdokoliv odpovědnost!!! Předmětem rozboru jsou záměrně nálezy ÚS z oblasti trestního práva, kde každé porušení povinností soudce soudit podle zákona způsobilo vážnou újmu občanům, spočívající převážně v nezákonném uvěznění, nebo minimálně bezprostředně hrozícímu nezákonnému zbavení svobody.

Některé nálezy dokonce konstatují svévoli soudujinými slovy extrémní porušení práv občana spočívající v naprosto jiném zjištění skutkového stavu věci v dokazování a následně vydaném rozsudku. Tato zjištění jsou zvláště alarmující z toho důvodu, že pochopitelně všechna zrušená rozhodnutí nabyla právní moci - občané je již vykonávali, nebo jim výkon trestu bezprostředně hrozil.

Je možno bez dalšího konstatovat, že v jakémkoliv jiném oboru lidské činnosti je porušení zákona v míře, jak konstatují nálezy Ústavního soudu důvodem k trestnímu stíhání toho, kdo takto zákon porušil. Pokud bychom hodnotili práci soudce např. s prací lékaře, tak ten je pochopitelně i trestně odpovědný za každou operaci, kterou provádí a pokud např. vyjme zdravou ledvinu místo nemocné, je trestně stíhán a rozhodně jej nevyviní věta, že spoustu dalších operací provedl „de lege". Jedinou odpovědí, běžnou na dotaz, proč soudce rozhodl protizákonně bývá:" I mistr tesař se utne". A proč by toto v klidu nekonstatovali, když za to nepodstupují automaticky kárná řízení? Mám zato,že tak závažná pochybeni by automaticky měla být důvodem nejen ke kárnému řízení, ale dokonce s návrhem na jeho odvolání z funkce. Pouze ve zvlášť odůvodněných případech by sankce mohla být nižší.

Je třeba navíc zdůraznit, že úkolem Ústavního soudu by nemělo být zrušení rozhodnutí vydané z důvodu neschopnosti, zkorumpovanosti či lajdáctví obecných soudů, ale individuální právní akty by měly být rušeny v případě, že napadené rozhodnutí zdánlivě vyhovuje požadavkům trestního práva, ale fakticky odporuje Ústavě. Bohužel fakticky Ústavní soud supluje zajišťování zákonnosti pro naše občany za obecné soudy, čímž je nepochybně zbytečně přetěžován. Musím bohužel konstatovat, že jedinou a poslední záchranou pro mnohé občany je právě Ústavní soud ČR.

Zpracovatelka:JUDr.Miroslava Hustáková, advokátka se sídlem Sladovnická 16, Bruntál,

Datum zpracování: 14.3.-16.3.2005

Stížnosti vyhověno II. ÚS 93/04 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.75 str.239] poř.č.14
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 503/03 [Nález] poř.č13
Stížnost odmítnuta III. ÚS 95/04 [Usnesení]
Stížnosti vyhověno II. ÚS 268/03 [Nález] poř.č. 24
Stížnosti vyhověno II. ÚS 317/04 [Nález] poř.č.21
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 182/04 [Nález] poř.č.26
Stížnosti vyhověno III. ÚS 177/04 [Nález] poř.č.27
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 482/03 [Nález] poř.č. 18
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 502/02 [Nález] poř.č.25
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 538/03 [Nález] poř.č.23
Stížnosti vyhověno II. ÚS 133/04 [Nález] poř.č.22
Návrh odmítnut II. ÚS 267/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Usnesení č.18 str.401]
Stížnosti vyhověno částečně I. ÚS 55/04 [Nález] poř.č.20
Stížnosti vyhověno II. ÚS 198/04 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.73 str.225] poř.č. 11
Stížnosti vyhověno I. ÚS 639/03 [Nález] poř.č.9
Stížnost odmítnuta III. ÚS 554/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.4 str.467]
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 37/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.81 str.285] poř.6.15
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 19/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.86 str.331] poř.č. 16
Stížnost odmítnuta III. ÚS 544/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.6 str.479]
Stížnost odmítnuta II. ÚS 626/02 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.9 str.507]

Stížnost odmítnuta IV. US 590/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.12 str.523]
Stížnost odmítnuta IV. ÚS 349/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.8 str.501]
Stížnost odmítnuta IV. ÚS 458/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.10 str.513]
Stížnosti vyhověno III. ÚS 132/04 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.88 str.347] poř.č. 1
stížnost zamítnuta III. ÚS 239/04 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.80 str.273]
Stížnosti vyhověno I. ÚS 161/04 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.74 str.229] poř.č. 12
Stížnost zamítnuta II. ÚS 596/02 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.64 str.141]
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 385/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.59 str.95] poř.č.9
Stížnosti vyhověno I. ÚS 573/02 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.41 str.397] poř.č.5/
Stížnosti zamítnuta III. ÚS 529/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.45 str.429]
Stížnosti vyhověno I. ÚS 669/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.47 str.441] poř.č.6
Stížnost zamítnuta III. ÚS 566/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.48 str.3]
Stížnosti vyhověno I. ÚS 180/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.32 str.293] poř.č.4
Stížnosti vyhověno  I. ÚS 40/04 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.28 str.261] poř.č.2
ASPI zařazuje
omylem-patří do
obchod.práva
II. ÚS 408/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.18 str.169]
Stížnosti vyhověno I. ÚS 733/01 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.26 str.239] poř.č.3
Návrh zamítnut Pl. ÚS 41/02 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.10 str.61 - 98/2004 Sb.]
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 802/02 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.58 str.89] poř.č.8
Stížnosti vvhověno II. US 372/03 [Nález] poř.č.28
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 502/02 [Nález] poř.č.25
Stížnost odmítnuta IV. ÚS 592/02 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Usnesení č.29 str.505]
Stížnosti odmítnuta IV. ÚS 178/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Usnesení č.20 str.417]
Stížnost odmítnuta IV. ÚS 401/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Usnesení č.30 str.509]
Stížnost odmítnuta III. ÚS 554/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.4 str.467]
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 37/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.81 str.285] poř.č.15
Stížnost odmítnuta IV. ÚS 349/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Usnesení č.8 str.501]
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 396/03 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.72 str.213] poř.č.10
Stížnosti vyhověno IV. ÚS 433/02 [Sb.n.u.US Svazek č.33 Nález č.49 str.11] poř.č.7
Stížnost zamítnuta Pl. ÚS 38/02 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.36 str.345 - 299/2004 Sb.]
Stížnosti vyhověno  IV. ÚS 219/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.25 str.225] poř.č.1
ASPI zařazuje
omylem -zrušeni
obecní vyhlášky
Pl. ÚS 38/03 [Sb.n.u.US Svazek č.32 Nález č.4 str.23 - 57/2004 Sb.]

1/ IV. ÚS 219/03 - nález ÚS ze dne 20.2.2004 zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 31T 107/2001
usnesení Městského soudu v Praze 6 To 152/2002
usnesení Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 46/2003
Bylo porušeno právo na řádný proces zakotvený v ust. §125 a §134 odst.2 tr.řádu.
Ve zrušených rozhodnutích obecné soudy předpokládaly zavinění, aniž by se jej
snažily dokázat, jak jim ukládá zákon.

2/ I.ÚS 40/04 nález ÚS ze dne 24.února 2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.12.2003 sp.zn.1To 1142/2003
Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.11.2003,sp.zn.Nt 3544/2003
Pro porušení základního práva stěžovatele na osobní svobodu vyplývající z čl. 8
odst.2 věta první a odst.5 Listiny základních práv a svobod. Zrušená usnesení
postrádala dostatečné odůvodnění opodstatněnosti omezení osobní svobody
stěžovatele, což je z hlediska ústavně právní ochrany jednotlivce nepřijatelné

3/ I.ÚS 733/01 nález ÚS ze dne 24.února 2004zrušil
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.8.2001 32 T 4/2001-417
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17.října 2001 3 To 159/2001-455,
Obecné soudy neprovedly důkazy navrhované stěžovatelem, aniž by ve svých
rozhodnutích sdělily proč tyto důkazy odmítají provést, bylo tak porušeno právo na
spravedlivý proces.

4/ I.ÚS 180/03 nález ÚS ze dne 2.března 2004 zrušil
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 7 To 433/2002 , z důvodu zásahu do
základních práv stěžovatele garantovaných čl.36 odst.+ čl.2 odst.1 Listiny. Cituji ÚS
:" Z provedeného dokazování v řízení před obecnými soudy
není možno při dodržováni pravidel racionálního uvažování dovodit závěr, že stěžovatel se
dopustil jednání, jež mu klade za vinu skutková věta rozsudku"

5/ I.ÚS 573/02 - nález ÚS ze dne 23.3.2004zrušil
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24.7.2002 5 To 91/02, sp.zn.6 To 140/02
ze dne 20.12.2002, protože byly vydány ve věci vazby stěžovatele bez jeho slyšení

6/ I.ÚS 669/03 - nález ÚS ze dne 31.3.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.10.2003č.j. 2T 30/2003, protože tímto
rozhodnutím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a právní pomoc
vyplývající z čl. 36 odst.1 a čl. 37 odst.2 Listiny a čl.6 odst.1,3 písm.c) Úmluvy.
Stěžovatel nebyl poučen obecným soudem o možnosti právního zastoupení.

7/ IV.ÚS 433/02 - nález ÚS ze dne 1.4.2004 zrušil
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci 29T 10/2001
Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci 5 To 21/2002
Usnesení Nejvyššího soudu 6Tdo 364/2002
Obžalovaný byl obecnými soudy odsouzen z trestného činu vraždy, aniž by obecné
soudy prokázaly alespoň nepřímý úmysl, když se jednalo evidentně o překročení
nutné obrany.Jedná se o svévolné rozhodnutí, které nemá oporu v provedených
důkazech

8/ IV. ÚS 802/02 - nález ÚS ze dne 21.4.2004 zrušil
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.listopadu 2002 sp.zn.3 Tdo 883/2002
Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15.května 2002 sp.zn.6To 214/2002
Rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 20.února 2002 4T 165/2001
Obecné soudy ignorovaly návrhy důkazů navržené stěžovatelem již při prvním
hlavním líčení, aniž by ve svých rozhodnutích zdůvodnily proč. Nebylo tak
respektováno právo na spravedlivý proces.

9/ IV. ÚS 385/03 - nález ÚS ze dne 21 .dubna 2004 ve výroku konstatuje, že
I.Městský soud v Praze porušil svoji nečinností ve věci vedené pod sp.zn. 49 T
12/002, spočívající v nerozhodnutí o ponechání stěžovatele ve vazbě či o jeho
propuštění na svobodu dle § 71 odst.6 odst.4 tr.řádu v době od 29.11.2002 do
15.7.2003, základní práva stěžovatele ústavně zaručená v čl.8 odst.2,5 Listiny a čl.5
odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
II.Řízení, aby ÚS zakázal nadále Městskému soudu nadále porušovat Ústavu se
zastavuje. -Stěžovatel byl v době rozhodování Ústavního soudu již propuštěn na svobodu.

10/ IV. ÚS 396/03 - nález ÚS ze dne 13.května 2004 zrušil
Rozsudek Okresního soudu v Karviné 7T 39/2002
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 5To 422/2002
Usnesení Nejvyššího soudu ČR 5Tdo 363/200
Obecné soudy kvalifikovaly obžalovaného jako zvlášť nebezpečného recidivistu,
přestože tato kvalifikace je v extrémním nesouladu s s dokázanými skutkovými
okolnostmi.

11/ II.ÚS 198/04 - nález ÚS ze dne 20.5.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25.2.2004 14 To 133/2004-17
Stěžovatel byl dán do vazby v rozporu s čl.8 odst.5 Listiny, když pouze zákonem a
nikoliv jeho výkladem lze rozšířit důvody pro omezení osobní svobody.

12/ I.ÚS 161/04 - nález ústavního soudu ze dne 25.května 2004 zrušil
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 7T 13/2003
Vrchního soudu v Praze 11To 8/2004
Důvodem bylo porušení garantovaných práv stěžovatele čl.8 odst. a čl.36
odst.1 Listiny - stěžovatel ve vazbě aniž by byly splněny zákonem předpokládané
důvody.

13/ IV.ÚS 503/03 - nálezem ÚS ze dne 25.5.2004 konstatoval
„Městský soud v Praze usnesením ze dne 7.8.2003 sp.zn.
8To 311/2003 porušil ústavně zaručená práva stěžovatele zakotvená v čl. 8 odst.2
Listiny, tím, že v zákonem stanovené lhůtě nerozhodl o ponechání stěžovatele ve
vazbě nebo o jeho propuštění". Ve zbytku byl návrh zamítnut

14/ II.ÚS 93/04 - nálezem ÚS ze dne 27.5.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 11.12.2003
sp.zn. 28To 68/2003
Usnesení Okresního soudu v České lípě ze dne 26.11.2003 sp.zn. Nt 1177/2003
Důvodem bylo porušení pravidla, že soud při rozhodování o vzetí do vazby není
oprávněn upravovat popis skutku, pro něž je obviněný stíhán

15/ IV US 37/03 - nález US ze dne 17.června 2004 zrušil rozhodnutí
Rozsudek Krajského soudu v Plzni 8To470/2002
Rozsudek Okresního soudu Plzeň -město 1T 13/2002
Důvodem byla svévolná aplikace norem jednoduchého práva obecnými soudy.
Obecné soudy provedly rozporné a neúplné hodnocení důkazů a zjištěný skutkový
stav rekonstruovaly v rozporu s provedenými důkazy, čímž. Porušily čl. 36 odst.1
Listiny

16/ IV. ÚS 19/03 - nález ÚS ze dne 24.6.2004
Ve výroku konstatuje, že " Nejvyšší soud svým sdělením, že nepovažuje podání
stěžovatelovo za dovolání zasáhl do jeho základního práva garantovaného čl.36
odst.1,če.38 odst.2 Listiny základních práva svobod a čl.6 odst.1 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, Nejvyššímu soudu bylo uloženo, aby věc
projednal. Podání-dovolání odmítli Nejvyšší soud projednat, místo aby odvolatele
vyzval k opravě podání.

17/ II ÚS 132/04 - nález ÚS ze dne 29.6.2004 zrušil
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 Nt 6613/2003 ze dne 17.12.2003
Důvodem Bylo porušení § 146a odst.1 písma) trest.řádu, když soud rozhodoval bez
potřebné dispozice - zákonem stanovené věcné příslušnosti

18/ IV.ÚS 482/03 - nález ústavního soudu ze dne 13.7.2004
Konstatuje ve výroku, že" Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 20.8.2003 sp.zn. 2
To 128/03 porušil ústavně zaručená práva stěžovatele zakotvená v čl. 8 a 36 Listiny
tím, že v zákonem stanovené lhůtě nerozhodl o ponechání stěžovatele ve vazbě
nebo o jeho propuštění"
Ve zbytku byla stížnost odmítnuta

19/ I.ÚS 639/03 - nález ÚS ze dne 21.7.2004 zrušil
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2O.8.2003 3Tdo 742/2003
Konstatovaná špatná právní kvalifikace nižších soudů je dle ÚS důvodem
k projednání dovolání, protože nelze upřít obviněnému brojit proti právě této právní
kvalifikaci a nelze se spokojit s tím, že oba trestné činy mají stejnou trestní sazbu.

20/ I .ÚS 55/04 - nález ÚS ze dne 18.8.2004 zrušil
Rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou 10T 12/2002-264
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 12 To69/2003-317 Usnesení Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 1128/2003
Všechna rozhodnutí obecných soudů porušila práva stěžovatele zaručených
Ústavou. Ústavní soud zdůrazňuje, že dovolatele /stěžovatele/ nelze odkazovat na
prostředek nápravy, jež nemá k dispozici. V případě hrubého porušení práv je
v rámci mimořádného opravného prostředku povinen provést nápravu Nejvyšší soud
ČR a neodkazovat na možnost podání ústavní stížnosti.

21/ II.ÚS 317/04 -nález ÚS ze dne 31.8.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Ostravě 1 To 269/2004
Usnesení Okresního soudu v Šumperku Nt 115/2004
Stěžovatel byl dán napadenými usneseními bezdůvodně do vazby, namísto, aby bylo
použito ustanovení o zkráceném řízení

22/ II.ÚS 133/04 - nález ÚS ze dne 23.9.2004 zrušil
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.prosince 2003, sp.zn. Nt
6613/2003
Nedodržení věcné příslušnosti soudu - porušena zásada na zákonného soudce

23/ IV.ÚS 538/03 - nález ÚS ze dne 11.10.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.7.2003 č.j. 4To .266/2003-127 ve výroku „
Jinak napadený rozsudek zůstává nezměněn. Ve zbytku stížnost zamítnuta.
Postup orgánů činných v trestním řízení byl v rozporu se základními zásadami
trestního řízení, pokud bylo odsouzení zčásti založeno výlučně na výpovědi nezletilé
svědkyně, vůči které byla obhajoba stěžovatele výrazně omezena bez jakékoliv
kompenzace.

24/ II.ÚS 268/03 - nález ÚS ze dne 3.11.2004 zrušil
Rozsudek Krajského soudu v Brně 39 T 15/2000-453
Rozsudek Vrchního soudu 4To 126/2002-511
Právní závěry o vině stěžovatele v rozsudcích obecných soudů porušily ústavou
zaručené právo na spravedlivý proces, došlo k porušení čl.36 odst.1
Listiny.Nemožnost použití úředního záznamu jako důkazu neumožňuje použít jako
důkaz výslech policistů kteří tento úřední záznam prováděli.

25/ IV.ÚS 502/02 - nález ÚS ze dne 3.11.2004 zrušil
Usnesení Krajského soudu v Brně 6To 107/2002
Usnesení Okresního soudu v Blansku Nt 605/2000
Obecné soudy rozhodovaly svévolně, právní závěr obecného soudu je v extrémním
nesouladu s vykonanými skutkovými a právními zjištěními. Stěžovateli bylo uloženo
ochranné léčení v ústavní formě bez splnění zákonných požadavků na takovýto
postup.

26/ IV.ÚS 182/04 - nález ÚS ze dne 4.11.2004 zrušil rozhodnutí
Nejvyššího soudu sp.zn. 6Tdo 1191/2003
Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích,pobočka Tábor 14 To160/2003
Rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově 7T 158/2002-422
Porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces obou stěžovatelů
Trestní řízení proti stěžovatelům nebylo vedeno spravedlivě a neumožnilo
spravedlivé rozhodnutí. Závěr o zavinění pachatele musí být vždy prokázán výsledky
dokazování, obžalovaný má právo na vyčerpávající projednání věci soudem. Toto
obecné soudy nerespektovaly

27/ III.ÚS 177/04 - nález ÚS ze dne 18.listopadu zrušil
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem,pobočky v Liberci 55To 501/2002-274
Rozsudek Okresního soudu v Liberci 2T 141/2002-215
Ústavní soud dospěl k závěru že obecné soudy odsoudily stěžovatele na základě
použitého důkazu svědeckou výpovědí způsobem, který nemůže pro jeho vady
obstát.

28/ II. ÚS 372/03 - nález ÚS ze dne 22.12.2004 zrušil
usnesení Krajského soudu v Brně senátu 8To 192/2002
a rozsudek Okresního soudu v Hodoníně 3T 503/99.
pro porušení práv stěžovatele podle čl. 36 odst.1 Listiny základních práv a
svobod a čl.6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Oba obecné soudy
zaměřily dokazování výhradně na dokázání viny obžalovaného a porušily povinnost
zjišťovat skutkový stav věci ve prospěch i v neprospěch obviněného. Cituji:" Jedním
ze stěžejních úkolů trestního řízení není „za každou cenu" usvědčit obžalovaného ze
spáchání trestného činu uvedeného v obžalobě, ale zjistit materiální pravdu. Této
povinnosti obecné soudy nedostály".

Zpět