Odpovědi a glosy

Plní justice své úkoly dostatečně, nebo ne? Má potřebnou důvěru občanů?

22.9.2012

Já odpovídám ne.

A proč? Nato slyším odpovědi různé, ale téměř s žádnou nesouhlasím.

Pokud slyším úplně hlouposti od občanů bez právního vzdělání, tak to ještě chápu, ale pokud se ke stavu justice vyjadřují politici, to ve mně již hněv hřímá …

1/ justice je jedním ze základních pilířů státní moci a to soudcovské, která má kontinuálně plnit vymahatelnost práva, bez ohledu, zda je před nebo po volbách.

Proč ji neplní, jak by měla?

Přes 20 let jsem buď byla součástí justice, nebo nyní v pozici advokáta se denně s prací justice setkávám.

Je třeba si uvědomit, že nikdy nebudou s justicí všichni spokojeni, protože ta neplní úlohu Ježíška, ale v trestních řízeních trestá, v civilních řízeních odsuzuje k placení, odebírá děti rodičům atd., tedy rozhodně řadě z nás radosti nedělá.

To však její problém není. Od politiků slýcháváme slovo soudcokracie, od soudců, že velmi pracují a jejich práci málo oceňujeme.

Justice neplní svoji roli ochránce práva, jak by měla, a to z těchto důvodů:

  • soudci jsou správně doživotně jmenováni, ale je téměř minimální možnost již jednou jmenovaného soudce z justice vyloučit i přes hrubá porušení v práci,
  • práce justice se vůbec nemonitoruje zpětně, zcela minimálně odpovídají za hrubá porušení, kterých se prokazatelně ve svých kauzách dopustili,
  • politici nemají zájem, aby tomu bylo jinak.

Ad 1/

Soudci i nadále by měli být jmenováni doživotně, ale je zcela nutné, aby za hrubá pochybení automaticky měli kárná řízení s hrozbou vyloučení z justice ( zatím se soudí sami a až příliš často se projevuje heslo : \„ruka ruku myje \").

Ad 2/

U každého rozsudku, který je soudci zrušen, musí vedení soudu vyhodnotit, příčinu a podle toho se projevit. Naprostá většina vedení soudů bohužel nedělá nic…

Ad3/

Politici potřebují justici slabou, protože zvyšováním její vnitřní odpovědnosti by stoupala její prestiž, nemohli by ovlivňovat soudní řízení, tak jak se tomu děje.

Zatím jsem nezaznamenala v poslední době ministra spravedlnosti, který by skutečně měl zájem pomoci větší funkčnosti justice, a to buď z toho důvodu, že vůbec práci nerozumí, nebo jednoduše není to jeho faktický úkol, pro který byl jmenován.

Politik není od toho, aby komentoval živé kauzy v médiích, když o nich téměř nic neví, zneužíval je pro svůj politický boj, ale má působit jako kontrola činnosti práce justice, která je s ohledem na propojení justice internetovou sítí velmi snadná. Díky servu ISAZ lze nahlédnout do spisu v elektronické podobě, zjistit, co se v něm zatím dělo. Zejména lze vyhodnotit, proč je délka řízení neúnosně dlouhá apod.

Velmi dlouho jsem se domnívala, že politici, zejména ministři spravedlnosti by rádi něco dělali, ale neví jak.

Proto jsem před několika léty zpracovala všechny ústavní nálezy za jeden rok ve světle svévole justice. Pouze v trestním řízení jsem objevila desítky případů, kdy Ústavní soud konstatuje svévoli soudce. Svévole není, že se pan soudce spletl, svévole je hrubé vybočení rozsudku s ohledem na skutková zjištění, která se nacházejí ve spise. To znamená např., že soudce odsoudí člověka na základě výpovědi svědka, který u činu nemohl být, protože byl ve věznici. Tento rozbor jsem poskytla prakticky všem politickým stranám, včetně tehdejšího premiéra Paroubka, byl zaslán i do Prezidentské kanceláře. NIKOHO však nezajímal. A proč? Protože politici si skutečně nepřejí, aby v justici byli pouze odpovědní a schopní soudci, v případě, že by byla zajištěna zpětná sebereflexe vůči soudci, okamžitě by vyšli na povrch ti, co skutečně a záměrně pracují pro mafii. Soudci, který Vás neodsoudí, nebo odsoudí a jeho rozsudek je v rozporu se zákonem, se velmi těžce dokazuje, zda to udělal úmyslně, nebo proto, že je neschopný. Určitá část neschopných soudců se tak v justici přímo pěstuje a nic hrozného jim nehrozí … Kdyby se vše otočilo a svá pochybení by si museli zdůvodňovat automaticky sami, bylo by již na kárných senátech, jak by jejich postup posoudily.

Zatím jsou občané účastni pouze loutkových divadel politiků, v nichž se obzvlášť vyznamenával ministr Pospíšil. Pompézně např. oznamoval pomocí médií, jak podal 14 kárných žalob, ale zapomněl nám již sdělit, jak z nich většina bohužel dopadla …

Opakovaně se choval jako generál, který pro zajištění slávy kárá vojáky a nedívá se, že jejich nadřízení pobírají za vedení soudu 75% příplatku k platu.

Není věcí ministra, aby sám se snažil kárat soudce, je jeho věcí, aby požadoval vysvětlení za stav každého soudu po jeho vedení a to je mu povinno dát uspokojivé řešení. Pokud není, musí být možné personální změny.

Justice bez automatické sebereflexe na tom bude hůř a hůř…

Zpět