Odpovědi a glosy

Po tisíciletí se kradlo, vraždilo, vítězil ten, kdo měl větší lokty, byl více bezohledný, bezcitný a slušní lidé až příliš často prohrávali.

13.9.2012

Stále slyšíme, že přichází nová doba, bude více duchovní a nastane větší spravedlnost.

Dostávám otázky, zda je možné, aby v naší zemi nastaly takové změny, které zajistí, že bude spravedlivější pro lidi čestné, a nemorální chování se bude čím dál méně vyplácet.

Já odpovídám, ano možné je, aby případný rozpad EU nevedl k válce, je možné, aby nedošlo v naší zemi k násilnému převzetí politické moci jakousi pevnou rukou – a to jak z leva, nebo zprava, která sice na počátku nám zajistí větší pořádek, dodržování zákonů, ale nakonec jako každá totalita bude nositelem ještě větší nespravedlnosti, než byla v zemi před převzetím moci.

Je to možné, nikoliv však jisté.

Pokud si rozebereme příčiny tohoto stavu, můžeme nalézt i možnost odstranění důvodů, proč je po dvaceti létech u občanů totální rozčarování od sametové revoluce, proč se lidé bojí o důchody a proč stoupají preference komunistům, kteří již u moci byli, a prokázali, že jejich způsob vlády nevede k rozvoji země v takové míře, jak by měl a mohl.

Je tedy možné nalézt takovou cestu, která přinese cestu dopředu, nebude se opírat o idealistické názory pravdoláskařů, kteří jako nastrčené figurky hlásali národu o vítězství Pravdy a Lásky, aby ti,kteří jim to umožnili si mohli v klidu naši zemi rozkrást?

Co se tedy u nás stalo?

Po stránce hmotné: nebyla válka, naše země není zpustošena tornády, povodněmi, sesuvy půdy, či chrlením sopek tak, abychom mohli konstatovat, že země je zcela zničena, nic tu nemáme a proto je třeba si utahovat opasky. Nenacházíme se v období r. 1945, naše děti nejsou a nemají být v pozici poválečné generace.

Česká národní banka vydává další a další koruny, není tedy ani obecně nedostatek finančních prostředků. Jsou jen jinde, kde by podle práva a spravedlnosti měly být!

Je možné se vrátit k roku 1948 a provést to, co udělali komunisté? Ano zajisté. Bylo by to spravedlivé? Já odpovídám NE!

Je mezi námi řada lidí, kteří více než 20 let dřou denně, jsou šikovnější, než ostatní a mají právo legálně nabyté vlastnictví si ponechat.

Je možné vše nechat tak? Odpovídám ano, ale bylo by to velmi nespravedlivé!!!

Já jako právník vidím jedinou spravedlivou cestu: v plošném daňovém přiznání z majetku všech žijících občanů, a to včetně nezletilých, za které by museli podat přiznání zákonní zástupci.

Jakákoliv užší forma by pouze znamenala přesun majetku mafie na ty subjekty, na které se přiznání nevztahuje.

Kdo nabyl majetek zákonně a prokáže jeho zdroj, je spravedlivé, aby mu zůstal v plné výši.

Kdo zdroj majetku neprokáže, musí mu být zdaněn. Nejednalo by se o trestní řízení, ale daňové, tedy správní a proto vidím schůdnost v částce 45-55%.

Kdo je laik a neumí si to představit, tak vysvětlím krátce:

Nemovitosti / pozemky a stavby pevně spojené se zemí/ - jsou evidovány v katastru nemovitostí a kdo je jejich vlastník je jasné

Účty v bankách – jsou jasné a v tomto směru již dnes pracuje analytický útvar na ministerstvu spravedlnosti, který odhalil nezákonné převody majetku do zahraničí dříve, než Policie ČR

Automobily, lodě, letadla: všechna jsou evidována v příslušných registrech včetně jejich držitelů

Jistě jsou další majetky, jako šperky, drahé kameny, starožitnosti, které dohledat státem je mnohem těžší, ale vzhledem k celku, tvoří marginální složku.

Tímto postupem lze zajistit našemu státu, aby se opět mohl nadechnout a měl pro ty, kteří si to zaslouží. Zejména pro důchodce, nemocné, rodiny s malými dětmi.

Je toto opatření všelék? Rozhodně není, je pouze základní nutností, aby se stát nadechl.

Jak zabránit, aby se kradlo dál, aby se změnil systém, který zlovůli umožňuje napíšu až v dalšímu díle, který vyjde 21.9.2012

Zpět