Odpovědi a glosy

Konec roku 2012 začátek nové éry lidstva?

V poslední době poznávám obrovské změny u svých klientů, těm, kterým se léta dařilo v podnikání, krachují, rozvádějí se, naopak ti, co po léta snášeli ponižování svých blízkých, se s nimi rozvádějí, téměř nikdo nemůže říci, že jeho život je stejný, jaký byl po celá desetiletí.

Naše země se řadí mezi nejvíce ateistické ve světě, ale toto hodnocení je velmi mylné, protože se zaobírá pouze tím, kolik lidí se hlásí k nějaké oficiální vnější církvi.

Klienti, kteří za mnou chodí řešit své právní problémy, jsou v naprosté většině oficiálními bezvěrci, ale fakticky se duchovním světem velmi zabývají a bohužel jsou často oběti různých podvodníků z této oblasti. Už v minulosti jsem napsala článek, který mám na webu o rozšířeném věštění pomocí karet, siderických kyvadélek atd.

Velmi málo lidí přizná, že tyto služby využívá, ale fakticky je spíše málo těch, co tyto „služby“ dosud nezkusili. Napsat tento článek mne donutil poslední případ těžkého zneužití těchto duchovních sil k získání majetku a energie z klienta, který za mnou přišel na radu v době, kdy byl již zcela vyčerpán, neschopen vlastního uvažování a problémy řešil alkoholem. Pohled na jednoho z nejkrásnějších mužů, kterého jsem mohla vlastním okem uvidět, který je velmi bohatým podnikatelem, mne donutil, že budu nyní daleko otevřenější a razantnější, než jsem dosud byla.

Pokud tyto řádky čte ten, kdo popírá jakoukoliv existenci magie, má vědecky sám před sebou dokázáno, že nic takového neexistuje, je zbytečné, aby tento článek dál četl, ztrácel by tím čas.

Pro ostatní si dovolím sdělit pár poznatků, které jsem praxí získala a jsem si jista, že kdyby se každý držel zásad, které si dovolím zde nadnést, tak by ubyla nejen spousta šarlatánů a podvodníků, ale i skutečně zlých bytostí, které parazitují na duchovním světě, berou nám to nejcennější - naši životní energii.

Kdyby nikdo z těchto věštců neposkytoval informace, pro které za nimi lidé chodí, kdyby jim nebyli schopni nikdy pomoci, tak by tyto služby nebyly postupem času využívány. Opak je ale pravdou, v dnešní době se náš svět těmito osobami jen hemží. Jsou tedy pozitivem, nebo negativním jevem?

Odpovídám jak kdo a jak kdy.

Lidem, kteří se nezabývají příliš duchovním světem, jen jej využívají tak, že přijdou ke kartářce, pár rad, nic vážného nehrozí. Pokud to nedělají často a nevznikne tak mezi nimi žádná vazba.

Já se však nyní setkala s přesně opačným případem, kdy klient začal tak využívat těchto schopností pro své podnikání, osobní život, že přestal mít svůj vlastní rozum, vlastní vůli, ale začal dělat vše, co si přála kartářka. Vždyť mu přece vše vycházelo, není důvod, aby se choval jinak ... Bohužel mu tato osoba poradila spolupráci s ženou, která je fakticky profesionální podvodnicí. Okradla jej a celý problém musím nyní řešit z pozice advokáta. Nikdy by se toto nestalo, kdyby neustále používal svoji vysokou inteligenci, intuici, protože já poznala, že jde o podvod po několika minutách jednání s touto podvodnicí. Hned při druhém jednání s klientem, mu zavolala jeho kartářka a sdělila mu, že mne musí okamžitě vyměnit za jiného advokáta, nebo bude zle. Že jsem špatný advokát. Viděla jsem, jak je klient celý na rozpacích, říká mi “ Ona je dobrý člověk, ta podvodnice podvedla i ji, moji známou to mrzí.“ Já mu odpověděla: „ Ona je přímo výborný člověk. Osobu, která už byla odsouzena za podvody, nyní opětovně trestně stíhanou nepozná, že je podvodnice, ale mne, kterou nikdy neviděla, ohodnotí, že jsem špatný advokát. Ukradené peníze na kontě jsem pro Vás zajistila já, nebo paní kartářka? “

Kdyby nás někdo poslouchal, tak neuvěří, že přede mnou sedí absolvent 2 vysokých škol. Toto vše dokáže dlouhodobý kontakt s osobou, která se zabývá magií, zcela si Vás podmaní.

Místo normálních právních služeb jsem byla nucena se jej zeptat, jaké nosí u sebe od ní dárky. Poté, co jsme se dohodli, že vše spálí a 3 dny se bude koupat v solné lázni, jsme se rozešli. Za pár dnů mi zavolal, že už se necítí tak slabý, je mu lépe.

S ohledem na výše uvedené, si dovoluji otevřeně vyzvat každého, aby si uvědomil, že i zde platí heslo „ Kdo s čím zachází, s tím také schází “. Nic v životě není zadarmo a domnívat se, že je kdokoliv na světě, kdo ví lépe, než já, co mám dělat, abych žil správně, je VELMI mylné. Pokud člověk neví jak se rozhodnout, tak mu v tom brání jen strach. Emoce narušují použít všechny schopnosti, které můžeme zapojit, včetně intuice, abychom se rozhodli správně.

Nyní statisíce lidí se tímto zabývají, smývají ze sebe závislosti na jiných osobách, splácejí své dluhy, touží po vypořádání si všech vztahů, aby s nikým být nemuseli, ale jen mohli. Mohli být s těmi, které skutečně milují, co je neponižují, co s nimi mohou budovat lepší život i v tomto hmotném světě. Každý je na své cestě jinak daleko, ale velká spousta serverů na internetu, které se zabývají touto oblastí, svědčí o tom, že lidé chtějí vědět, jak si zajistit úspěch a štěstí v životě, aniž by zato později museli zaplatit. Mít tedy štěstí, lásku a peníze zasloužené, a ne na úkor jiných lidí.

Mnoho tisíc let jsme nyní žili ve III. dimenzi, celý duchovní svět je v přechodu a cílem je dosáhnout páté dimenze. Této problematice se věnují přímo celé servery, řada knih a kdo bude chtít, tak se k informacím dostane.

Já bych jen prosila v této psychicky náročné době. NIKOMU NEDOVOLTE, aby rozhodoval za Vás. Nedovolte, aby nad Vámi kdokoliv získal moc, a Vy byli na něm závislí. To, že Vám nějaký jasnovidec pomohl s radou, která se ukázala být velmi prospěšnou, neznamená, že tomu bude tak vždy. Jediný, kdo má odpovědnost za Váš život jste Vy, Vy si jej prožijete a na nikoho se nemůžete vymlouvat, pokud nebude takový, jak byste si představovali.

Nechci nikoho odsuzovat za to, že využívá svých schopností a za peníze poskytuje informace, které od něj lidé žádají.

Na druhé straně vím určitě, že osoby, které mají tomuto světu skutečně pomáhat od všeho zla, by nikdy peníze za tuto práci nevzaly. Svět je uspořádán tak, že mají vždy dostatek peněz z jiných zdrojů, které přímo nesouvisí s jejich duchovní prací. Každým přebráním peněz se totiž tyto schopnosti ztrácejí. Díky svému jinému povolání mají vždy možnost se stýkat s velkým množstvím lidí, poskytují jim oficiálně jiné služby, za které jim je placeno. Fakticky ale vykonávají daleko důležitější práci, než jejich pacienti, klienti, zákazníci, jsou schopni postřehnout.

A co tedy na konci roku bude, nebo nebude?

Většina duchovního světa se přiklání k názoru, že změny pocítí jen ti, co na sobě léta pracovali a většina lidí tak ani nic nepozná.

To ale neznamená, že má tento názor celý duchovní svět. Drunvalo Melchizedek, který je asi jednou z nejpozoruhodnějších žijících bytostí na tomto světě tvrdí, že dojde k razantní změně světa, která zasáhne úplně všechny. Důvody, které jej k tomu vedou, velmi podrobně rozebírá ve své knize Prastaré tajemství květu života díl I. a II. Podle něj země prožívá co 12 920 let přepólování magnetických pólů. Země se otočí, co bylo na jihu, je na severu. Zatím se nikdo neodvážil jeho knihu vyvracet, má v ní tolik argumentů, že je velmi obtížné se jim vysmívat a ignorovat je. Oponenti, pokud vím, mlčí. Zejména ve své další knize „Had Světla 2012 a dále Vzestup ženské síly a světla Kundalini Země 1949-2013“, popisuje celou řadu zážitků, z nichž jsem některé prožila také, proto si nedovolím říci, že je podvodník a uznávám jej jako bytost, která je velmi odvážná. Nebojí se sdělovat to, co si jiní nechávají pro sebe, protože nechtějí být centrem útoku materialisticky založených lidí.

Nakonec fakt, že naše země v minulosti již přepólována byla, svědčí nálezy magmatu sopek, které jako by lály na druhou stranu, než by měly podle současného severu.

Faktický přechod celé země do jiné dimenze má mít několik fází, které zhruba nastíním.

1. Fáze – okolo Vás se objevuje plazma různých barev a tvarů. Tato fáze údajně v minulosti vždy trvala přesně 6 hodin pozemského času.

V této fázi se rozpouští vše, co vytvořil člověk, zejména vše, co je z plastických hmot apod. Je to období, kdy je velmi těžké si zachovat pouhý život a doporučuje se odejít do přírody. První fáze končí tím, že člověk vidí barevnou mlhu, která se postupně mění až na ultrafialovou. Je velmi nebezpečné se této plazmy dotknout.

2. Fáze – začíná absolutní tmou

Tato fáze v minulosti údajně trvala vždy od 2,5 do 3,5 dne, nebyla vždy přesně časově stejná, jako 6 hodin v první fázi. Toto je období, které je pro člověka velmi dlouhé, zdá se mu mnohem delší, než skutečně je. Co během této doby prožívá, by si každý zájemce měl asi přečíst v předposlední kapitole druhého dílu knihy. Melchizedek se snaží vysvětlit, že těmito dimenzemi prochází každý individuálně při rození se a umírání a občas, jednou za pár tisíc let všechno lidstvo najednou.

A tak co bude, nebo nebude do března příštího roku, není dnes asi schopen říci s naprostou odpovědností vůbec nikdo.

Já si jen velmi přeji, aby si každý uvědomil, že jeho vlastní život za něj nikdo neprožije. Současnost je období osvobozování duší od té závislosti, která jim škodí. Nikdo nesmí zneužívat citů druhého, aby měl nějaký prospěch. Ani pokrevní příbuznost není důvodem, proč se kdokoliv může chovat k jinému nespravedlivě, zneužívat jeho citů ve svůj prospěch.

Já si přeji, aby všechny změny co přijdou, přinesly spravedlivější uspořádání pro všechny už tady na zemi.

Zpět