Odpovědi a glosy

Povodně, povodně, povodně

Každý týden se dovídáme, kolik obcí, domů bylo zaplavených. Škody se počítají na miliardy a naše země má jen tři možnosti postoje k této věci.

  1. Současný stav nezměněn : nebude se dělat i nadále vůbec nic, po každé lokální či větší povodni se založí konto povodně, poslechneme si příběhy zatopených osob, a budeme čekat až příjdou další povodně. Stát u nových staveb bude velmi slabě zasahovat do práv občanů, realizaci nových staveb bude i nadále více méně nedoporučovat, minimálně zakazovat.
  2. Stát se zcela vzdá jakýchkoliv rozhodovacích pravomocí ve věci stavebního řízení, občané si budou moci stavět, kde chtějí a co chtějí, bez ohledu nato, že jejich pozemek je v zátopové oblasti. Občané tak svoji svobodu zaplatí rizikem, že jim nemovitost nebude pojištěna a v případě, že jejich dům bude poškozen, nebo zničen, nemohou očekávat ze strany státu žádnou solidaritu.
  3. Každá obec se bude podílet na svých protipovodňových opatřeních, nebude se spoléhat, že tam někde daleko se možná někdy postaví další přehrada a ta nás ochrání. Lokální záplavy jsou dokladem, že nikdo obec neochrání lépe, než konkrétní a přímá opatření přímo v obci, ve spolupráci se státem. Tato opatření budou zasahovat do vlastnických práv občanů, ve veřejném zájmu budou muset být až vyvlastněny ty pozemky, jejichž majitelé nebudou chtít své pozemky prodat, či vyměnit je za jiné a bez nich se v dané obci nedají protipovodňová opatřená realizovat.
Zpět